Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Bài 11 Luca 2:1-10: LÀM SAO TỔ CHỨC MỘT LỄ GIÁNG SINH ĐÚNG NGHĨA


Luca 2:1-20

LÀM SAO TỔ CHỨC MỘT LỄ GIÁNG SINH ĐÚNG NGHĨA

Phần Giới Thiệu:   Minh hoạ: Phần nhấn mạnh nhắm vào việc có được một lễ Giáng Sinh đúng nghĩa. Chúng ta muốn lễ ấy phải đàng hoàng và đúng nghĩa. Chúng ta muốn có cây thông, các thứ trang hoàng, những ngọn đèn, rượu nóng đánh trứng cùng các món quà. Chúng ta muốn ai nấy đều sống thật vui vẻ. Chúng ta muốn cho và nhận thật là nhiều. Chúng ta muốn sự bình an và vui mừng cho mọi người mọi nơi.

         Trong thực tế, Lễ Giáng Sinh thường biến thành một thời điểm rắc rối rất lớn. Bạn chạy quanh và vội vã vì kỳ lễ. Bạn tiêu xài tiền bạc không nên tiêu xài cho những người mà bạn không thích để có được những thứ mà thậm chí họ cũng chẳng muốn hay cần đến. Trong sự phấn đấu để có được kỳ lễ đúng nghĩa, chúng ta thường rơi vào chỗ sai trật rồi kết thúc trong việc biến bản thân mình và nhiều người khác ra đáng thương.

         Tôi tin Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải có một kỳ lễ sao cho đúng nghĩa. Tôi tin rằng Ngài không lấy làm thích lắm khi chúng ta có một lễ Giáng Sinh trắng như Ngài mong muốn chúng ta phải có một kỳ lễ gia đình thật đúng nghĩa. Vì vậy, làm sao chúng ta có được một lễ gia đình đúng nghĩa đây? Chúng ta cần gì để hiểu rõ và thay đởi đời sống chúng ta để rồi lễ gia đình trở thành một thời điểm phước hạnh và kỳ diệu thay vì là một thời điểm căng thẳng và bận rộn? Phân đoạn Kinh thánh nầy tỏ ra một số thành phần trong Lễ Giáng Sinh mà tuyệt đối là quan trọng nếu chúng ta muốn có một lễ Giáng Sinh đúng nghĩa.

         Mấy câu Kinh thánh nầy giống như những lời dạy dỗ và một túi chi tiết, nó đến với món quà mà bạn đã mua cho con cái mình. Nếu món quà đó hoạt động theo tư thế mà vì đó nó được gói ghém, mọi thành phần chi tiết sẽ rơi vào đúng vị trí. Nếu có gì đó thiếu sót; nếu có gì đó dư thừa, món ấy sẽ không hoạt động thích ứng đâu. Phân đoạn nầy chỉ ra mọi thành phần chúng ta có cần để Tổ Chức Một Lễ Giáng Sinh Đúng Nghĩa.

I. BẠN CẦN ĐÚNG CHỦ (các câu 1-20)
+ Đây là một phân đoạn đáng kinh ngạc. Một vị Hoàng Đế của người Lamã, sống cách cả ngàn dặm đường, phát ra một chiếu chỉ và khiến cho một gã thợ mộc nghèo nàn và người vợ đang có thai phải đi 90 dặm đường từ chỗ ở của họ về đến quê nhà của tổ phụ họ. Mấy gã chăn chiên kia có mặt để chăn bầy của mình trên sườn đồi ngay phía ngoài chính thị trấn mà đôi vợ chồng kia phải về đến. Các hữu thể thiên sứ có mặt để tỏ ra đúng vị trí, đúng thời điểm, với đúng sứ điệp. Những việc nầy không những đang xảy ra, chúng là công việc của Đức Chúa Trời Chí Cao, Ngài đang hoàn tất chương trình đời đời của Ngài.
+ Lễ Giáng Sinh có thể là một âm vang hay một bữa tiệc mà bạn chẳng quan tâm bao lâu bạn biết AI đang nắm quyền tể trị đời sống của bạn. Bạn có thể nhận lấy mọi sự bạn mong muốn mà vẫn còn là đáng thương nếu bạn chưa nhận biết Ngài. Hoặc, bạn có thể chẳng nhận được gì hết và kinh nghiệm sự vui mừng thật chỉ vì bạn nhận biết Chúa
+ Khi bạn đang sống trong mối quan hệ đức tin với Đức Chúa Trời Toàn Năng, và bạn biết rõ Ngài đang lèo lái mọi đường lối của bạn, (Thi thiên 37:23; Gióp 23:10; Rôma 8:28), bạn có thể vui mừng khi đối diện với bất cứ điều gì cuộc sống đang ném vào bạn. Khi bạn có đúng Chủ, bạn đang ở trên con đường có một Lễ Giáng Sinh đúng nghĩa. Có phải bạn có đúng Chủ chưa?
II. BẠN CẦN ĐÚNG PHÉP LẠ (câu 7)
+ Tầm quan trọng thật của lễ Giáng Sinh không phải là cây thông hay sợi kim tuyến; những gói quà hay ánh sáng lấp lánh; thậm chí không phải là gia đình hay bạn hữu. Tầm quan trọng thật của Lễ Giáng Sinh được thấy ở câu 7. Tầm quan trọng của Lễ Giáng Sinh là sự ra đời của một con trẻ. Không phải là bất kỳ con trẻ nào đâu, mà là Con Trẻ, Ngài đã và đang là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt của loài người.
Minh hoạ: Sự hoá thân thành nhục thể và mọi hàm ý của biến cố lạ lùng ấy – Êsai 9:6; Êsai 7:14; Giăng 1:1, 14; Philíp 2:5-8. Khi bạn nắm bắt được Chúa Jêsus là ai rồi, toàn bộ tư tưởng của bạn về lễ Giáng Sinh thay đổi cho đến đời đời. Lễ ấy nói tới Đức Chúa Trời trở nên một con người để chịu chết cho hạng tội nhân, II Côrinhtô 5:21! (Minh hoạ: Lễ ấy không nói tới ...; Lễ ấy nói tới ...).

III. BẠN CẦN ĐÚNG SỨ ĐIỆP (các câu 8-12)
+ Minh hoạ: Bối cảnh mấy gã chăn chiên và thiên sứ. Mấy gã chăn chiên rất đỗi sợ hãi, nhưng thiên sứ ban cho họ một sứ điệp nói tới ân điển, bình an, hy vọng, phước hạnh, vui mừng và ơn cứu rỗi.
+ Đây là một sứ điệp dành cho CÁ NHÂN, cho ngươi. Đây là một sứ điệp CÓ THẾ LỰC RẤT LỚN, một Đấng Cứu Thế. Đây là một sứ điệp QUAN TRỌNG, là Christ là Chúa. Đây là một sứ điệp RẤT RÕ RÀNG,nầy là dấu cho các ngươi...”.
+ Đấy sẽ là sứ điệp của chúng ta cho suốt cả năm. Đức Chúa Trời giúp chúng ta đi ra và thuật lại cho kẻ bị mất cùng thế giới đang dảy chết biết về một Đấng Cứu Thế yêu thương, hằng sống, Ngài có thể ban cho họ ân điển, sự bình an, hy vọng, niềm vui phước hạnh và ơn cứu rỗi. Có phải bạn biết rõ ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh không? Có phải nhiều người khác nhận lãnh sứ điệp ấy khi họ quan sát bạn đang sống đời sống của mình không? Có phải bạn tin theo sứ điệp chăng? Có phải bạn đang chia sẻ sứ điệp?

IV. BẠN CẦN ĐÚNG ĐỘNG LỰC (các câu 13-14)
+ Minh hoạ: Bối cảnh của đoàn đông các thiên sứ. (Minh hoạ: Sát nghĩa, trải dài từ chân trời nầy đến chân trời kia). Khi họ mở miệng ra nói, họ tìm cách làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Sứ mệnh và động lực duy nhứt của họ trong đêm ấy là tôn cao Đức Chúa Trời Toàn Năng vì công việc cả thể mà Ngài đã hoàn tất. (Minh hoạ: Những gì họ không nói!)
+ Khi Lễ Giáng Sinh thôi không nói tới việc cho và nhận bao nhiêu, và lễ ấy khởi sự nói tới cách bạn có thể tôn vinh Đức Chúa Trời, bạn đang trên đường có một Lễ Giáng Sinh đúng nghĩa. Điều chi là vấn đề nhất đối với bạn trong Lễ Giáng Sinh nầy? Hãy làm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, hay giữ lầy mọi truyền thống của Lễ Giáng Sinh? Hãy nhìn thấy mình đang ở trước mặt Đức Chúa Trời trong sự ngợi khen và thờ phượng, hãy tận dụng mọi thứ để làm nên sự tôn vinh đó? Hãy vui vẻ nơi những gì Ngài đã làm cho bạn, hay than phiền về năm nay chỉ gồm những việc nhọc nhằn mà thôi?
+ Một Lễ Giáng Sinh đúng nghĩa cứ nhắm vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Một Lễ Giáng Sinh đúng nghĩa sẽ đưa chúng ta đến với chốn thờ phượng!

V. BẠN CẦN ĐÚNG CHỨC VỤ (các câu 15-20)
+ Minh hoạ: Bối cảnh – Mấy gã chăn chiên đã nghe thấy sứ điệp và họ đã ấp ủ sứ điệp ấy. Họ bèn đi vào thành Bếtlêhem và họ tìm gặp Chúa Jêsus. Họ đã tin theo những gì họ nghe thấy và họ rời khỏi Ngài lo chia sẻ Ngài với bất cứ ai họ gặp. Đấy là phương thức lớn lao để chứng tỏ bạn yêu mến Ngài với tầm cở nào trong dịp Lễ Giáng Sinh nầy!
+ Sự ỦY THÁC của Tin Lành là một sự chia sẻ giá trị của sứ điệp – I Côrinhtô 15:3-4; Rôma 5:8; Rôma 1:16; Rôma 10:9, 13. Sự ỦY THÁC của Tin Lành là việc hãy đến xem (Giăng 1:39), tiếp đến làhãy đi và thuật lại (Mác 5:19). PHÉP LẠ của Tin Lành, ấy là Tin Lành ấy thay đổi đời đời hết thảy những ai nghe và ấp ủ sứ điệp. Minh hoạ: Mấy gã chăn chiên. Tin Lành ấy thay đổi nhiều đời sống ở đây, II Côrinhtô 5:17; Giăng 3:3, 7, và Tin Lành ấy thay đổi nhiều đời sống từ đây về sau, Rôma 6:23; Êphêsô 2:8-9.
+ Chúng ta không thể làm cho Lễ Giáng Sinh nầy tốt hơn khi chia sẻ những tin tức tốt lành với những người chưa nhận biết Chúa Jêsus. Chẳng có một ân tứ nào lớn lao hơn chúng ta có thể ban cho!

Phần kết luận: Có phải bạn đang tổ chức một Lễ Giáng Sinh đúng nghĩa không? Nếu không, hãy đặt hai bàn tay của bạn lên những đối tác mà chúng ta mới nhắc tới và nhận lãnh từ đó đi! Bạn đã được cứu chưa? Nếu chưa, hãy đến với Chúa Jêsus rồi để cho Ngài ban cho bạn Lễ Giáng Sinh tốt nhứt mà bạn đã từng có!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét