Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Bài 6 Luca 1:57-80:"NƠI ÁNH MẶT TRỜI CỦA THIÊN ĐÀNG RỌI ĐẾN"


 

Luca 1:57-80
NƠI ÁNH MẶT TRỜI CỦA THIÊN ĐÀNG RỌI ĐẾN
Phần giới thiệu: Đây là chương đầy dẫy với phép lạ! Thiên sứ Gápriên hiện ra cùng Xachari và với Mary báo cho họ biết cả hai sự ra đời sắp xảy ra. Xachari hồ nghi lời lẽ của thiên sứ rồi phải bị câm trong ít lâu, các câu 18-22. Sau đó, khi đứa trẻ ra đời, Xachari đặt tên cho nó là Giăng, câu 63. Cách đặt tên nầy nằm trong sự vâng theo mạng lịnh của thiên sứ, câu 13. Giờ đây, giọng nói của Xachari được phục hồi và ông cất giọng lên ngợi khen Chúa. Trong phân đoạn ngợi khen đáng kinh ngạc nầy, người của Đức Chúa Trời tuy cao tuổi đang tôn vinh Chúa, câu 68; nói tới Đấng Mêsi hầu đến, các câu 68-75; đưa ra một lời tiên tri về con trai của mình, các câu 76-78a; rồi kết thúc bằng cách nhắc tới "mặt trời mọc lên từ trên cao", các câu 78-79. Từ ngữ "mọc lên" có nghĩa là "mặt trời mọc lên". Đây là tham khảo trực tiếp nói tới Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus được phác hoạ là mặt trời đang mọc lên trên một thế giới bị bẫy kẹt trong bóng tối tăm. Tối nay, tôi muốn trụ lại ở các câu 78-79. Mấy câu nầy nói cho chúng ta biết về những tia sáng mặt trời của Thiên đàng đang mọc lên và những gì chúng hoàn tất. Kinh Thánh cho chúng ta biết khoảng ba lãnh vực trong cuộc sống đã được thay đổi bởi sự ấm áp của những tia sáng mặt trời của Thiên đàng đang mọc lên. Xin cho tôi được phép dành mấy phút tối nay để tỏ ra cho bạn biết Nơi Ánh Mặt Trời Của Thiên Đàng Rọi Đến.
I. NGÀI CHIẾU ÁNH SÁNG CỦA SỰ TỰ DO TRÊN NHỮNG KẺ NGỒI TRONG CHỖ TỐI TĂM
A. Chúa Jêsus đã đến với một thế giới bị trói buộc trong sự tối tăm thuộc linh! Tôn giáo của người Do thái đã thoái hoá cho tới chừng nó chẳng khác gì một thứ tôn giáo theo hình thức và chuộng về luật pháp. Phương diện thuộc linh trong tôn giáo của họ không còn có nữa từ lâu rồi. Đây là một thời buổi tối tăm thuộc linh khi Chúa Jêsus ngự vào trong thế gian!
(Minh hoạ: Đức Chúa Trời không sai Con Ngài vào giữa một cơn phấn hưng thuộc linh vĩ đại đâu. Ngài đã sai Con Ngài đến với những người nào đang loạng choạng chung quanh bóng tối tăm. Tuy nhiên, có nhiều người đã nhìn thấy sự sáng của Chúa Jêsus và được dắt ra khỏi bóng tối tăm trong thời buổi ấy. Hãy suy nghĩ đến Mathiơ, Phierơ, Anhrê, Giacơ và Giăng. Hãy nhớ đến Mary Mađờlên, người Gadarene bị quỉ ám, ngay cả Mary mẹ của Ngài, Luca 1:46-47, và hết thảy những kẻ khác nữa, họ đã được giải phóng ra khỏi bóng tối tăm bởi sự sáng của sự sống Ánh Mặt Trời của Thiên đàng).
B. Có nhiều việc đã không thay đổi! Thực vậy, thế gian ngày nay có thể đang ở trong tình trạng tối tăm thuộc linh hơn hồi ấy nữa! Chúng ta đang có nhiều sự sáng! Hãy suy nghĩ đến những quyển Kinh Thánh và tất cả những nhà thờ mà chúng ta đang có đây. Tuy nhiên, sự tăm tối của thế gian đã gài bẫy hàng triệu triệu người. Tại sao chứ? Vì con người ưa thích bóng tối tăm hơn là họ yêu mến sự sáng, Giăng 3:19. Con người cần sự sáng của Chúa Jêsus soi trên đời sống của họ và khiến cho họ được tự do. (Minh hoạ: Sự tối tăm của thế giới nầy rất dễ nhìn thấy, cả hai: trong tội lỗi của nhân loại và trong tội lỗi của Hội thánh!)
C. Những tin tức tốt lành, ấy là không phải mọi người đều bị bẫy dò trong bóng tối tăm tối nay! Có phải bạn nhớ đến cái ngày Sự Sáng của Đức Chúa Trời chiếu rọi vào sự tăm tối của đời sống bạn chứ? Có phải bạn nhớ đến bản thân mình như vốn có thật vậy, và nhìn biết Đức Chúa Trời đã ban hiến cho bạn sự sáng, hy vọng và sự sống không? (Minh hoạ: Những gì Chúa đã làm cho bạn và cho tôi - I Phierơ 2:9; II Côrinhtô 4:6).
D. Những tin tức tốt lành tối nay, ấy là Chúa Jêsus đã đến để đem sự sáng soi vào đời sống của bạn. Chúng ta không phải vấp ngã trong bóng tối tăm nữa. Chúng ta có thể bước đi trong sự sáng của sự sống. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến để đem sự sáng vào trong thế gian!
I. Ngài Chiếu Ánh Sáng Của Sự Tự Do Trên Những Kẻ Ngồi Trong Chỗ Tối Tăm
II. NGÀI ĐEM SỰ SÁNG CỦA SỰ SỐNG CHIẾU VÀO NHỮNG KẺ NGỒI TRONG BÓNG SỰ CHẾT
A. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở đây là Chúa Jêsus đã đến để đem sự sáng của Ngài chiếu vào chính cái bóng của sự chết. Chết là một việc rất đáng sợ! Tuy nhiên, hết thảy chúng ta đều sống ở dưới cái bóng của nó, Hêbơrơ 9:27. Sự thực là, nếu Chúa không đến, chúng ta thảy đều phải đối diện với sự chết một ngày kia! Điều đáng nói là đây: Không một ai trong chúng ta có thêm được một nhịp tim rồi đi vào cõi đời đời bất kỳ giây phút nào!
B. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải sợ sự chết nữa! Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Chúa Jêsus đã đối diện với sự chết vì chúng ta, II Côrinhtô 5:14-15, và chính bởi sự sống lại từ kẻ chết, Mathiơ 28:1-6, Ngài đã cihnh phục sự chết vì ích cho chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta không cần phải sợ sự chết mà chi, I Côrinhtô 15:53-58! Chết chẳng khác gì hơn một cánh cửa qua đó chúng ta chuyển từ đời nầy bước vào sự hiện diện của Chúa trên Thiên đàng mà thôi. Không cần phải sợ hãi cái bóng trên bức tường nữa, Thi thiên 23:4.
C. Kể từ khi Những Tia Ánh Sáng Mặt Trời Mọc của Thiên đàng chiếu rọi trên mấy cái bờ sự chết lạnh lẽo kia, sự chết đối với người tin Chúa đã trở thành một thứ phước hạnh! Đức Chúa Trời mô tả điều đó theo cách nầy, Thi thiên 116:15. Khi sự chết đến với con cái của Đức Chúa Trời, nó chẳng phải là một con quái vật để mà sợ hãi. Tuy nhiên, nó là một người bạn cần phải vòng tay ôm lấy! Hãy chú ý thái độ của Sứ đồ Phaolô khi ông đối diện với giờ chết của mình, II Timôthê 4:6-8. Ông đã mô tả sự chết của mình giống như một "sự ra đi". Như tôi đã chia sẻ trong quá khứ, đây là một từ rất diễn cảm. Nó được sử dụng bởi quân đội khi đến lúc phải dở trại đi. Những người đi biển sử dụng nó đề cập tới việc mất mấy cái neo và phải dong buồm lên. Du khách sử dụng nó để đề cập tới phần cuối của cuộc hành trình, khi bầy ngựa bị lùa vào chuồng. Những ai ở trong ngành pháp luật sử dụng nó để đề cập tới việc phóng thích tù phạm. Phaolô không đối mặt với sự chết của mình với một tinh thần sợ hãi, chú ý câu 8. Phaolô biết rõ còn có điều gì đó sau khi ông nếm trải cái bóng của sự chết! Hãy tin tôi, mọi thứ tốt hơn đang ở bến bờ bên kia!
D. Nếu bạn hãy còn chưa tin chắc, chỉ cần nhớ đến cách thức thể nào sự chết đã phản ứng ở chung quanh Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã đến dự bốn đám tang, (con gái của Giairu, con trai của bà goá thành Nain, Laxarơ, và sự chôn cất của chính Ngài), trong khi còn ở đây trên đất, và mỗi lần ấy, Ngài đã thay đổi đám tang thành một thời điểm vui mừng vì Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại! Bất cứ đâu Sự Sáng của sự sống đi tới, sự chết phải trốn đi! Nếu bạn đang sống trong Chúa Jêsus tối nay, sự chết chẳng có một xưng nhận nào nơi bạn cả! Chúa Jêsus đã chinh phục sự chết cho bạn đến đời đời - Giăng 11:25-26; Giăng 5:24. Chúng ta có thể đặt các thân thể tạm thời nầy xuống lòng đất, nhưng có một việc tốt hơn đang chờ đợi ở phía bên kia kìa, II Côrinhtô 5:1-8.
I. Ngài Chiếu Ánh Sáng Của Sự Tự Do Trên Những Kẻ Ngồi Trong Chỗ Tối Tăm
II. Ngài Đem Sự Sáng Của Sự Sống Chiếu Vào Những Kẻ Ngồi Trong Bóng Sự Chết
III. NGÀI ĐEM SỰ SÁNG CỦA CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO ĐẾN CHO NHỮNG KẺ KHÔNG CÓ HƯỚNG ĐI
A. Không một ai trong chúng ta biết phải đồng đi thể nào cùng Đức Chúa Trời như đáng phải có! Bị để lại đây một mình với các thứ riêng tư của chúng ta, chúng ta sẽ có khuynh hướng phiêu lạc xa khỏi Đức Chúa Trời mà thôi, Êsai 53:6. Thực vậy, các giáo sư Kinh Thánh dạy chúng ta rằng khi bước theo đường riêng mình chẳng dẫn tới đâu hết trừ ra sự chết, Châm ngôn 16:25.
B. Chúa Jêsus ngự đến để ban cho chúng ta sự sáng của sự Ngài dẫn dắt. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, chúng ta được ban cho 3 đấng yên ủi thiên thượng tạo ra sự khác biệt giữa việc chúng ta nhìn biết mình sẽ đi đâu và sự chúng ta phiêu bạt quanh quẩn vô mục đích.
1. Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới - (Minh hoạ: Tấm lòng tự nhiên là một tấm lòng gian ác, Giêrêmi 17:9). Chúa Jêsus biến chúng ta thành một con người mới, II Côrinhtô 5:17. Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng biết khát khao Ngài, Côlôse 3:2.
2. Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh - Giăng 16:13. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Đấng ngự ở trong lòng của từng người tin Chúa, Giăng 14:16-17, ban phương hướng và chức vụ lãnh đạo khi chúng ta trải qua cuộc sống. Chúng ta không bị bỏ lại với các thứ thuộc về xác thịt và ma quỉ nữa. Đức Thánh Linh biết tâm trí của Đức Chúa Cha và dẫn dắt chúng ta trong những đường lối đẹp lòng Chúa!
3. Ngài ban cho chúng ta Lời của Đức Chúa Trời – Khi chúng ta được cứu, Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng để bước theo Ngài, Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta dẫn dắt chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta Lời trọn vẹn của Ngài để dạy dỗ chúng ta về các đường lối Ngài và về ý chỉ Ngài cho đời sống chúng ta. Quyển Sách xưa phước hạnh nầy sẽ không hề dẫn thánh đồ của Đức Chúa Trời vào chỗ lạc sai, nhưng sẽ tiếp trợ sự dẫn dắt có cần để đưa chúng ta về quê hương ở trên Trời an toàn, Thi thiên 119:105. (Minh hoạ: Châm ngôn 6:23; Thi thiên 18:28).
C. Giờ đây, chúng ta không phải đi lòng vòng quanh bóng tối tăm nữa, nhưng chúng ta có những công cụ và sự trợ giúp chúng ta có cần để bước đi trong sự sáng của Chúa từng ngày một. Quí bạn của tôi ơi, và đó là chốn hạnh phước vĩ đại nhất, I Giăng 1:7.

Phần kết luận: Đâu là mục tiêu của những tia sáng ánh mặt trời của Thiên đàng trong đời sống chúng ta? Để đưa chúng ta đến chốn bình an trọn vẹn! Đức Chúa Trời muốn tôi có sự bình an về tình trạng thuộc linh của tôi, để tôi không còn ở trong bóng tối tăm nữa. Ngài muốn tôi có sự bình an về sự chết, hầu cho tôi không lấy làm kinh khủng về ngày ấy, nhưng để tôi có thể đối diện với nó với sự tin cậy chắc chắn rằng Ngài đã chinh phục sự chết cho tôi đến đời đời. Ngài muốn tôi có sự bình an trong đời sống tôi hôm nay, để tôi nhận biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ tôi, không bao giờ quên tôi, nhưng Ngài sẽ dẫn tôi an toàn qua những thăng trầm và qua những chỗ khó khăn của cuộc sống. Bình an là một món quà rất quí báu! Thực vậy, quí báu đến nỗi chắc chắn nó vượt quá mọi sự hiểu biết, Philíp 4:7. Tôi không biết sứ điệp nầy tìm gặp bạn ở đâu. Trong chỗ tối tăm, sợ hãi về tương lai, hoặc bất ổn hôm nay, nhưng tôi biết dù bạn đang ở đâu, có sự giúp đỡ, và có hy vọng trong Thân Vị Mặt Trời Mọc của Thiên Đàng! Liệu bạn có chịu đến với Sự Sáng của Ngài tối nay và tìm được sự giúp đỡ mà bạn có cần không?

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Bài 5 Luca 1:46-55: "KỶ NIỆM CHÚA"


Luca 1:46-55
KỶ NIỆM CHÚA

Phần Giới Thiệu: Nhiều tháng trời giữa lần thông báo sự ra đời của Đấng Christ và khoảnh khắc sự đến của Ngài là những ngày tháng quyết định nhọc nhằn và trông đợi với sự lo sợ nơi phần của Mary và Giôsép. Tuy nhiên, chắc chắn đấy là một thời điểm khó khăn rồi, vẫn là một sự khoái lạc muốn trông thấy Mary và nhìn thấy cách thức nàng lo liệu. Trong phân đoạn nầy, nàng đã thực hiện chuyến hành trình thăm viếng người bà con của mình là Êlisabết, là người cũng đang trông đợi một con trẻ rất là đặc biệt, Giăng Báptít. Khi Mary đến tại nhà của người bà con ấy và trò chuyện với Êlisabết, con trẻ ở trong lòng của Êlisabết đã nhảy nhót vui mừng. Êlisabết đáp ứng bằng cách nói cho Mary biết rằng nàng được phước vì nàng đã tin theo Đức Giêhôva và Đức Chúa Trời sẽ làm mọi sự mà Ngài đã phán Ngài sẽ làm trong và qua đời sống của nàng. Nghe như vậy rồi, Mary, dù nàng còn trẻ, chưa kết hôn và đang có thai, bắt đầu cất giọng lên trong sự ngợi khen Chúa. Khi làm như vậy, nàng tỏ ra một tấm lòng rằng mình đang ở trong sự yêu thương với Chúa và cũng với một tâm trí đã được dầm thấm với Kinh Thánh Cựu Ước. Nàng dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể ngợi khen Chúa bất chấp mọi hoàn cảnh ngay thời điểm đó và ân điển của Đức Chúa Trời là đủ đầy dầu trong thời khắc rối reng nhất trong đời. Bài ca ngợi khen của Mary đã đến và ai cũng biết đó là Bài Ca Tụng (Magnificat). Đây là bản dịch tiếng La tinh về mấy lời đầu tiên mà Mary thốt ra và quả thực nó có ý nghĩa như sau: "Linh hồn tôi kỷ niệm Chúa". Bài thánh ca ngợi khen nầy là bài thánh ca dâng lên Chúa. Nó nhắc cho chúng ta nhớ hôm nay rằng sự ra đời của Chúa Jêsus còn hơn cả những tặng phẩm, cây Giáng sinh, huyền thoại như Santa Claus, Rudolph, Frosty, và nhân vật tôi ưa thích nhất là Grinch. Mùa Giáng Sinh nói tới mối quan hệ của chúng ta với Chúa và nói tới việc học biết kỷ niệm sự vinh hiển và sự nhơn từ của Ngài. Vì lẽ đó, sáng nay, chúng ta hãy để ra vài phút nhìn vào bài thánh ca ngợi khen nầy và hiệp với Mary trong sự kỷ niệm Chúa của nàng, khi tôi giảng với đề tài, Kỷ Niệm Chúa.

I. MARY KỶ NIỆM CHÚA VỀ ƠN RIÊNG (các câu 46-49)
(Trong mấy câu nầy, Mary bày tỏ ra sự ngợi khen của cá nhân nàng đối với Chúa vì ơn phước của Ngài ban cho chính đời sống của nàng. Khi làm như vậy, nàng đề ra một tấm gương cho thấy rằng từng Cơ đốc nhân phải tìm cách noi theo).
A. Nàng đã được chuộc (các câu 46-47) Mục đích đầu tiên vì đó nàng cất giọng mình lên là để nói tới ơn cứu rỗi. Giống như phần còn lại trong chúng ta, Mary đã ra đời trong tội lỗi và có nhu cần đến một Cứu Chúa. Ở câu 47, nàng tuyên bố sự nương cậy của mình nơi Đức Chúa Trời ở trên trời để được cứu. Nàng chỉ ngợi khen Chúa vì nàng đang có ơn cứu rỗi.
(Minh hoạ: Đời sống của bạn có thể bị hư mất sáng nay, nhưng nếu bạn đã được chuộc bởi huyết quí báu của Chúa Jêsus, khi ấy bạn có lý do để ngợi khen Danh của Chúa! Theo Luca 10:20, sự cứu rỗi ấy là một lý do đúng đắn để ngợi khen Chúa. Hãy suy nghĩ về ơn ấy xem, vì bạn đã được cứu, bạn sẽ không bao giờ đi địa ngục, bạn sẽ không bao giờ đứng trong sự phán xét, bạn sẽ được tiếp thẳng vào trong Thiên đàng, bạn sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cả cõi đời đời. Bạn là con cái của nhà Vua ngay trong lúc nầy đây! Tôi muốn nói rằng chúng ta có lý do đúng đắn để vui mừng, giống như Mary đã có vậy! Tôi thách thức từng Cơ đốc nhân, cứ theo lời tôi nói, hãy dâng của lễ ngợi khen lên cho Chúa hôm nay – Heâbôrô 13:15).
(Minh hoạ: Có người sẽ nói: "Thầy ơi, tôi chẳng có cái gì để ngợi khen Chúa cả!" Được thôi, Mary đang nói ra một mối quan hệ cá nhân. Nàng biết rõ nàng đang nói ra điều gì. Khi bạn được cứu và bạn biết đấy, điều đó sẽ đặt nhiều sự vui mừng vào tấm lòng của bạn! Có thể bạn không hô lên lớn tiếng, nhưng bạn muốn như thế lắm!)
B. Nàng được đoái đến (câu 48a) - (Minh hoạ: Đoái = "xoay mắt nhìn đến") Mary đang nói cho Êlisabết biết rằng nàng chẳng là gì hết, nhưng nàng mới vừa kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời. Mary biết rõ nàng không đáng được sự ưu ái tuyệt vời của Chúa mới được trao cho nàng. Tuy nhiên, dù thế nào thì Chúa cũng đã thực thi sự ưu ái ấy.
(Minh hoạ: Một lần nữa, đây là lý do khác để mà vui mừng! Chúng ta là những người đã được cứu, đã được chọn, được kêu gọi, được cứu duy bởi ân điển. Chẳng có gì nơi chúng ta khi ấy cả, và cũng chẳng có gì nơi chúng ta trong lúc bây giờ, là đáng giá đối với Chúa. Tuy nhiên, trong ân điển Ngài, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài chìa tay ra với chúng ta rồi cứu chúng ta khi chúng ta nhơn đức tin đáp ứng lại với Ngài. Được Chúa đoái đến là một việc rất phi thường!) (Minh hoạ: Êphêsô 2:8-9). (Minh hoạ: Ngay cả sứ đồ lỗi lạc Phaolô cũng là một sản phẩm của ân điển rời rộng ấy – I Côrinhtô 15:10). Mặc dù chẳng có gì nơi chúng ta đối với Ngài là đáng giá, Ngài vẫn sống với chúng ta và bởi ân điển biến đổi chúng ta thành con cái của Đức Chúa Trời. Đấy là một lý do tự bản thân nó phải ngợi khen Danh của Chúa).
C. Nàng được ban thưởng (các câu 48b-49) - Mary nhìn biết rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện một việc rất là tuyệt vời qua đời sống của nàng. Rốt lại, nàng phải trở thành phương tiện bởi đó Đức Chúa Trời của cõi đời đời bước vào lịch sử của nhân loại. Trong khi nhiều người trong thời của nàng đã chế nhạo và đã trò chuyện về nàng, nàng biết rõ trong những ngày hầu đến, nhiều người khác sẽ nhìn lại sự vâng phục của nàng và nhìn biết rằng nàng đã được Chúa chúc phước cho. Phần thưởng của nàng nằm trong sự thực là Đức Chúa Trời phải được tôn vinh hiển và nhiều người khác sẽ được phước bởi mọi hành động của nàng.
(Minh hoạ: Mọi người chúng ta trong phòng nhóm nầy đã được cứu sẽ phải công nhận rằng Chúa đã làm "những việc lớn" trong và cho chúng ta. Tôi muốn nói, hãy suy nghĩ đến sự thay đổi mà Ngài đã thực hiện trong đời sống của bạn, II Côrinhtô 5:17. Hãy suy nghĩ đến các ơn phước mà bạn đã tận hưởng. Hãy suy nghĩ đến các phước hạnh thuộc về bạn trong vai trò con cái Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ đến sự vinh hiển đang chờ đợi ở ngoài kia trong tương lai. Chúng ta được phước thật là dư dật! Giống như Mary, hết thảy chúng ta đều có lý do để ngợi khen Danh của Chúa! Có phải chúng ta đang ngợi khen giống như chúng ta đáng phải ngợi khen không?)
I. Mary Kỷ Niệm Chúa Vì Ơn Riêng
II. MARY KỶ NIỆM CHÚA VÌ ÂN ĐIỂN KHÔNG DỨT (các câu 50-53)
A. Sự thường trực của ân điển Ngài (câu 50) - Mary biết rõ rằng nàng không phải là người duy nhất đã nhận lãnh ân điển đến từ Đức Chúa Trời đâu, thế hệ của nàng cũng không thể trông mong bàn tay của Đức Chúa Trời vận hành được. Ân điển của Ngài đã được tỏ ra cho từng thế hệ, cho tới khi Đấng Christ tái lâm trên đất nầy.
(Minh hoạ: Ân điển của Đức Chúa Trời đang vận hành ngay cả chính hôm nay! Có ân điển để cứu hạng tội nhân. Ân điển để cải tạo những kẻ tái phạm. Ân điển cho những chiến trận, thử thách và những thăng trầm. Ân điển cho từng hoàn cảnh mà chúng ta đối diện với trong cuộc sống. Minh hoạ:  II Côrinhtô 12:9. Trong và tự bản thân của nó, đây là động cơ tuyệt vời cho sự ngợi khen và thờ lạy trước mặt Chúa).
B. Sự biểu hiện của ân điển Ngài (các câu 51-52) - Mary ngợi khen Chúa vì Ngài không đến để chìa tay ra với kẻ tự hào và người mạnh sức. Thực vậy, Đức Chúa Trời đã chọn bày tỏ chính mình Ngài ra với những kẻ nào nghèo khó và khiêm nhường. Trong việc làm của Ngài về phép lạ lớn lao nầy, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra quyền phép của Ngài và đã tra sự xấu hổ cho tất cả những ai tưởng họ ra gì, I Côrinhtô 1:27. Trong một hành động lớn lao, Đức Chúa Trời đã giữ lấy trật tự của xã hội. Người nào được người ta xem trọng sẽ bị hạ thấp xuống, trong khi người nào tin cậy nơi Chúa, mặc dù họ là khó nghèo và hạ mình, sẽ được tôn cao bởi đức tin của họ đặt nơi Chúa.
(Minh hoạ: Sáng nay, mọi việc vẫn cứ y nguyên. Chỉ có người nào bằng lòng tự hạ mình xuống trước mặt Chúa có thể mong đợi vật chi từ nơi Chúa. Sự cứu rỗi đến với kẻ khiêm nhường – Mathiơ 18:3. Người nào bằng lòng nhìn nhận tội lỗi của họ, có thể mong được cứu rỗi. Người nào bằng lòng nhìn nhận nhu cần của họ, có thể mong được thoả. Trước khi chúng ta có thể mong được vật chi từ nơi Chúa, chúng ta phải bằng lòng tự hạ mình xuống trước mặt Ngài. Khi chúng ta làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm ân điển của Ngài theo một phương thức rất thực. Có nhiều người sẽ chết mất rồi qua cõi đời đời trong Địa Ngục, chỉ vì họ không bằng lòng đến với Chúa, nhìn nhận tội lỗi của họ và tiếp nhận Chúa vào trong đời sống của họ).
C. Lời hứa của ân điển Ngài (câu 53) - Mary nhắc cho chúng ta nhớ rằng người nào nhận biết sự thiếu thốn của họ có thể đến với Chúa và được đầy dẫy, trong khi người nào tưởng họ chẳng cần chi hết sẽ chẳng mong được chi hết từ nơi Đức Chúa Trời.
(Minh hoạ: Có nhiều người ngày nay nhìn mình qua cặp kính màu hồng. Họ nghĩ, và nói năng đại loại như: "Tôi sống nhơn đức giống như mấy người trong nhà thờ"; "Tôi là một người nhơn đức, tôi không ăn cắp, tôi chẳng làm hại ai, tôi lo việc riêng mình"; "Phải, ít nhất tôi không sống đạo đức giả, giống như mấy người trong nhà thờ kia”; v.v… Tuy nhiên, cái điều họ thiếu sót là đây; sự cứu rỗi không nương vào “mấy người trong nhà thờ kia” đang sống đàng hoàng đâu, sự ấy nương vào mối quan hệ cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời Toàn năng kìa.! Nhiều người đang sống giống như "mấy người kia trong nhà thờ" ở thành Laođixê, Khải huyền 3:14-22. Họ tưởng họ có mọi sự họ cần rồi, nhưng thất bại không nhìn thấy họ là hạng người cần nhiều thứ nhất. Với mọi sự họ đã có, họ vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Vì có cả thế gian mà không có Chúa Jêsus thì bị định đời đời trong hồ lửa của địa ngục. Tuy nhiên, có Ngài thì chẳng chẳng khác gì có kho tàng quí giá nhất mà Thiên đàng sẽ hiến cho. Nếu bạn có đủ thứ tốt lành trong thế gian nầy nơi tay của bạn mà không có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng, bạn đang thiếu thốn và bị đẩy vào địa ngục - Mác 8:36-37. Hãy nhớ đến lẽ thật trong Giăng 15:5).
(Minh hoạ: Mary đã xem ân điển không dứt của Đức Chúa Trời là một lý do để mà vui mừng. Có nhiều việc không thay đổi. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của mọi ân sũng, I Phierơ 5:10).
I. Mary Kỷ Niệm Chúa Vì Ơn Riêng
II. Mary Kỷ Niệm Chúa Vì Ân Điển Không Dứt
III. MARY KỶ NIỆM CHÚA VÌ ÂN ĐIỂN ĐƯỢC BÀY RA (các câu 54-55)
(Minh hoạ: Mary ngợi khen Chúa, không những vì các ơn phước của Ngài trên đời sống của nàng và vì các ơn phước của Ngài trên các thế hệ nối tiếp, mà nàng còn ngợi khen Chúa vì nhớ phải làm những gì Ngài đã hứa phải làm. Nàng tôn vinh Danh Ngài vì Ngài không quên dân sự của nàng. Minh hoạ: Sự nô lệ của người Do thái và sự khao khát của họ về một Đấng Mêsi. Mary ngợi khen Chúa vì Ngài giữ Lời của Ngài!)
A. Đức Chúa Trời ghi nhớ các lời hứa của Ngài (câu 54) – Trong nhiều thế kỷ, người Do thái đã sống trên lời hứa của Chúa, rằng NGÀI một ngày kia sẽ sai một đấng cứu tinh đến. Một Đấng Mêsi đến chuộc lấy dân sự và phục hồi dân tộc đến một địa vị công bình và được ơn Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus cần phải làm ứng nghiệm những lời hứa đó và Mary tôn vinh Danh của Chúa vì đã nhớ giữ các lời hứa của Ngài.
(Minh hoạ: Có phải tôi nhắc cho bạn nhớ rằng Chúa vẫn giữ các lời hứa của Ngài? Ngài sẽ không bao giờ để cho điều gì Ngài đã hứa phải đi vào chỗ luống nhưng đâu, Rôma 4:21! Đấy là lý do tại sao Ngài đáng được tin cậy trong từng hoàn cảnh trong cuộc sống. Dù đấy là ơn cứu rỗi, II Timôthê 1:12, hay là sự tiếp trợ hàng ngày, Philíp 4:19. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những gì Ngài đã phán Ngài sẽ làm. Vì lẽ đó, hãy học biết tin cậy Ngài và học biết ngợi khen Ngài vì sự nhơn từ Ngài, ngay cả nếu chưa nhìn thấy câu trả lời! Nếu có một việc chúng ta dám chắc sáng nay, đó là chúng ta có thể nương cậy nơi Chúa, Ngài sẽ không bao giờ để cho một trong các lời hứa của Ngài phải rơi xuống đất - II Phierơ 3:9).
B. Đức Chúa Trời nhớ đến dân sự của Ngài (câu 55) - (Minh hoạ: Mary vui mừng trong sự thực Chúa không hề quên về dân Israel. Họ là dân sự Ngài, và họ vẫn là dân sự Ngài. Nàng ngợi khen Danh Ngài vì Ngài nhớ đến người nào biết đặt đức tin của họ nơi Ngài).
(Minh hoạ: Chúng ta có cùng lý do nầy để ngợi khen sáng nay. Có người ở đây hôm nay đã cảm thấy như Chúa đã bỏ rơi mình. Cho phép tôi nhắc cho bạn nhớ rằng chúng ta có lời hứa kỳ diệu của Ngài trong lãnh vực nầy – Mathiơ 28:20; Hêbơrơ 13:5. Hỡi Cơ đốc nhân, bạn cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không hề quên bạn đâu. Bạn là ấn tượng đời đời trên tấm lòng của Ngài. Thực vậy, mỗi lần Ngài nhìn vào Chúa Jêsus, Ngài nhìn thấy bạn đấy – Êphêsô 2:6. Ngài sẽ nhìn thấy bạn qua đời nầy và trong đời hầu đến nữa. Ngài không cứu bạn rồi để mất bạn đâu. Ngài không cứu bạn để quên phứt bạn đâu. Ngài đã cứu bạn, đưa bạn về quê hương đặng ở với Ngài. Đúng là một chỗ đứng phước hạnh thuộc về chúng ta).
(Minh hoạ: Một lần nữa, đây là lý do tuyệt vời để ngợi khen Danh của Chúa).

Phần kết luận: Chúng ta đã mắc nợ Mary sáng nay. Không đến mức độ chúng ta phải sấp mình trước mặt nàng, hay bức tượng của nàng và thờ lạy nàng. Chúng ta cũng không phải cầu nguyện với nàng. Chúng ta không tôn cao nàng cao hơn bất cứ ai khác đã từng sống. Chúng ta mắc  nàng một món nợ biết ơn vì đã nhắc cho chúng ta nhớ rằng dù là ơn riêng, ơn cho nhiều người khác, hay cho những thời điểm khi Chúa tự minh chứng Ngài là thành tín trong đời sống của con cái Ngài, chúng ta có một Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng để tin theo, yêu thương, ngợi khen và thờ lạy. Với điều đó trong trí, tôi muốn hỏi bạn sáng nay, có phải bạn đang có cùng tấm lòng đã từng có trong Mary không? Có phải bạn đang sống trong mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời Toàn Năng hôm nay? Có phải bạn đang sống trong một địa vị đồng đi với Chúa nhơn đó bạn có thể kỷ niệm Ngài trong dịp Lễ Giáng Sinh nầy không? Phải chăng có một nhu cầu cho bạn phải đến với Ngài, gặp gỡ Ngài trên một cơ sở cá nhân? Phải chăng có một nhu cầu cho bạn phải đến với Ngài và thực hiện một số việc phải lẽ với Ngài hôm nay? Phải chăng có một nhu cầu trong tấm lòng của bạn phải đến và sấp mình xuống trước mặt Ngài và thờ lạy Ngài hôm nay? Bất cứ nhu cầu của bạn là gì đi nữa, làm ơn hãy đến với Ngài và hãy để cho Ngài có đường lối của Ngài trong đời sống của bạn.

Bài 4 Luca 1:26-38: "ĐỪNG SỢ"Luca 1:26-38
ĐỪNG SỢ
Phần giới thiệu: Sợ là một phần kinh nghiệm của con người kể từ sự sa ngã của con người trong Sáng thế ký 3:8-10. Mọi người, bất chấp họ dũng cảm đến độ nào, luôn sợ một cái gì đó. Cá nhân tôi rất sợ cao độ. Không phải sợ sống ở đó, vì tầm nhìn rất là khó tin. Không phải sợ sụp đổ đâu, vì rơi tự do là một kinh nghiệm rất phấn khởi. Nếu tôi phải xác định nỗi sợ của tôi, tôi sẽ phải nói rằng nỗi sợ độ cao của tôi thực sự là nỗi sợ sự kết thúc thình lình đang chờ đợi tôi ở phần cuối sự sa ngã của tôi. Tôi nói lại lần nữa, mọi người đều sợ hãi điều gì đó. (Rắn, Nhện, Bệnh tật, Suy thoái tài chính, Tuổi già, Tóc bạc, Sự chối bỏ, Thất vọng, Tác hại của thời tiết, Bị bỏ quên, v.v...). Thậm chí trong Kinh thánh, chúng ta có thể thấy người ta biểu hiện nỗi sợ hãi của họ:
1. Ápraham đã nói dối về Sara từ chỗ ông sợ hãi - Sáng thế ký 12:11-13
2. Giacốp đã tỏ ra sợ hãi Êsau - Sáng thế ký 32:6-8
3. Môise sợ hãi Pharaôn - Xuất Êdíptô ký 2:14
4. Môise sợ hãi sự chối bỏ - Xuất Êdíptô ký 4:1
5. Các môn đồ sợ giông bão - Mathiơ 8:24-26
Không một điều gì thay đổi hết! Người ta vẫn còn bị cái nắm tay sợ hãi kia bắt lấy, và điều nầy rất thực trong suốt mùa lễ Giáng Sinh. Một thời điểm rất là vui vẻ, sung sướng và hoàn toàn lấy Đấng Christ làm trọng tâm. Chúng ta sợ không có đủ tiền bạc, sợ không làm thoả mãn sự mong đợi của mọi người, chúng ta lo về các bữa ăn, về ai sẽ có mặt ở đó và ai sẽ không có mặt. Chúng ta dường như sợ đủ thứ hết.
(Minh hoạ: Nhà truyền đạo lỗi lạc người Tô cách Lan John McNeill thuật lại rằng khi còn nhỏ ông phải đi bộ một khoảng rất xa về nhà mỗi tối, và con đường ông đi dẫn qua một cánh rừng với một khe suối rất rộng. Những bản tường trình cho biết rằng động vật hoang dã cùng bọn cướp thường được thấy trong khu vực đó. Nỗi sợ lớn lao bắt lấy tấm lòng ông khi ông trên đường băng qua khu rừng đầy quái gỡ đó. Ông nhớ lại: "Một đêm kia, trời tối lắm, nhưng tôi ý thức rằng có cái gì đó hay ai đó đang đi thật chậm và từ từ hướng đến tôi. Tôi dám chắc đấy là kẻ cướp. Khi một giọng nói vang ra, âm thanh của giọng nói đó đập sợ hãi vào lòng tôi. Tôi tưởng mình đã xong đời rồi. Khi ấy, có một giọng nói thứ hai đến. Lần nầy tôi có thể nghe thấy giọng nói đó: 'John, có phải con đấy chăng?' Đó là cha tôi. Ông vốn biết nỗi lo sợ của tôi và đã đi ra đón tôi")
Chính một câu nói ra từ cha của John Mcneill đã đem lại sự bình an vào tấm lòng đầy sợ hãi của ông đêm hôm ấy. Đúng là nhân loại có tánh sợ hãi như chúng ta đều cần một lời từ Cha của chúng ta. Một lời ra từ Ngài là Đấng có quyền trục xuất mọi sợ hãi của chúng ta và hủy diệt hết mọi lo lắng của chúng ta. Chúng ta có một lời như thế đặt ở trước mặt chúng ta sáng nay.
Ba lần Đức Chúa Trời sai các sứ giả thuộc hàng thiên sứ đến với đất cùng với những sứ điệp gắn với sự ra đời của Con Ngài, là Chúa Jêsus. Mỗi lần như vậy, họ đem theo các tin tức lớn lao, những tin tức làm bối rối tấm lòng khán thính giả của họ. Tuy nhiên, họ cũng đến với một sự điệp nói tới sự bình an nữa. Ba lần các thiên sứ đã hiện ra. Ba lần họ thốt ra cụm từ: "Đừng sợ". Chúng ta hãy dành chút thì giờ sáng nay xem xét các sứ điệp của những thiên sứ nầy và học biết cho mình “Đừng Sợ” có ý nghĩa như thế nào!?!

I. ĐỪNG SỢ, ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG TỂ TRỊ (Luca 1:26-38)
"Đừng Sợ" tình trạng bất khả thi của con người!
(Tể trị = Chăm sóc, canh chừng, và kiểm soát được thực thi bởi một vị thần; chiều kích thiêng liêng. Nói cách khác, đây là sự quan phòng và có Đức Chúa Trời tham gia vào trong đời sống của dân sự Ngài).
A. Sự bình lặng của đời sống Mary (các câu 26-27) – Khi thiên sứ Gápriên hiện ra cùng Mary, có lẽ nàng đã được 14 hay 15 tuổi. Có lẽ nàng đã lớn lên với những ước mơ đầy lãng mạn mà các cô thiếu nữ đã mơ đến kể từ buổi bình minh của thời gian. Những mơ ước về hôn nhân, nhà cửa và gia đình. Thậm chí nàng đã đính hôn với một người có tên là Giôsép và sắp sửa thành hôn. Theo phân đoạn Kinh thánh, nàng đã giữ được sự thanh sạch về mặt tình dục của mình, cũng như sự thanh sạch về mặt thuộc linh của nàng. Nàng đang sống gần gũi với Chúa và đang sống một đời sống nhơn đức trước mặt Chúa. Rõ ràng Mary đang sống như thế. Một tương lai sáng lạn đang chờ đợi nàng, nàng có mọi sự để sống vì đó.
(Minh hoạ: Tôi thực sự thích thú khi đời sống tôi trải đúng như tôi đã dự định. Có những lúc khi chúng tôi dong buồm ra biển sự sống thật bình tịnh, song những ngày ấy thường bềnh bồng và ít ỏi khi sánh với những ngày mà thử thách ụp vào chúng tôi như những con thú hoang dã vậy).
B. Thách thức cho đời sống của Mary (các câu 28-37) Khi thiên sứ Gápriên đưa ra lời công bố của Ngài cho Mary, đời sống của nàng ngay lập tức bị úp đổ. Mary được kêu gọi phải mang lấy sự xấu hổ, bị quở trách và sỉ nhục vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thuộc về nàng là niềm vinh dự lớn lao nhất từng xảy có người nữ, nhưng đồng thời nó cũng mang theo sự kỳ thị khủng khiếp về mặt xã hội. (Nặng nề lắm không như thời buổi của chúng ta đâu!)
(Minh hoạ: Khi đời sống của chúng ta không trải đi như chúng ta đã hoạch định, thật là dễ sợ hãi đối với những gì chưa biết. Thường thì Đức Chúa Trời sẽ để cho mọi việc xảy ra trong đời sống của bạn và đời sống của tôi khó mà mang nổi và khó mà hiểu nổi, tuy nhiên Chúa đưa chúng vào đường lối của chúng ta để chúng ta sẽ lớn lên trong Ngài và đạt tới mức nhận biết Ngài theo một cách thức tốt hơn. Khi những thời điểm nầy dấy lên, thật là dễ thắc mắc với Chúa và sự phán xét của Ngài. Đúng là luôn luôn dễ thắc mắc chứ không đồng ý với Chúa đâu).
(Bạn thấy đấy, một phần khó tránh trong vai trò Cơ đốc nhân là lãnh vực vác lấy thập tự giá, Mathiơ 16:24. Không một ai nói sống như vậy là điều dễ dàng cả, nhưng các kết quả sau cùng xứng đáng với các thử thách trong đời nầy!)
(Minh hoạ: Bí quyết cho sự tồn tại ở các thời điểm kinh khiếp đó là phải học biết tin cậy hoàn toàn nơi Chúa – Mặc dù Nancy đã kiếm được một cuộc sống đạm bạc qua lao động khá nhọc nhằn, cô ấy là một tín đồ đắc thắng, rạng rỡ. Ngày nọ, một phu nhân giàu có ươm ấy sự ảm đạm về cuộc sống đến nói với cô ấy: "Cô sống hạnh phúc lúc bây giờ, nhưng rồi sau nay sẽ ra sao chứ? Hay giả sử người chủ của cô chuyển đi và cô chẳng có việc làm? Hay giả sử..." Nancy ngắt ngang: "Dừng lại đi! Tôi không hề giả sử! Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi; tôi chẳng thiếu thốn gì". Tiếp đến, cô nói thêm: "Mọi thứ giả sử kia đã làm cho bà ra đáng thương lắm. Tại sao bà không bỏ chúng đi và tin cậy trọn vẹn nơi Đức Giêhôva?" Bấy nhiêu đó cũng đủ tóm tắt lại cho chúng ta, có phải không?)
C. Sự nên thánh trong đời sống của Mary (câu 38) bất chấp sự xấu hổ chắc chắn sẽ bám theo đường lối của nàng, bất chấp sự sỉ nhục mà nàng sẽ mang lấy, Mary đã bằng lòng phó thác đời sống của nàng trong ý muốn của Đức Giêhôva. Khi làm như vậy, nàng nêu ra một tấm gương vâng phục và đầu phục mà mỗi con cái của Đức Chúa Trời cần phải để vào lòng.
(Minh hoạ: Bạn và tôi sẽ học tập phục theo ý Chúa trong từng chi tiết của cuộc sống. Chúng ta không cần phải sợ hãi bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ không bao giờ làm hại chúng ta! Bất chấp điều chi sẽ đến trên đường lối sống của chúng ta, chúng ta có thể yên nghỉ chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng điều đó để đem lại sự vinh hiển cho chính mình Ngài và để giúp cho chúng ta học biết nhiều về Ngài hơn).
(Minh hoạ: Giôsép – Ông được cha mình yêu thương và đã chiếm một chỗ đặc biệt được ơn trong gia đình mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cho phép Giôsép bị các anh mình bán đi làm nô lệ và đã trải qua 13 năm kế đó sống trong cô độc hay bị tù đày. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Đức Chúa Trời đã minh chứng rằng chương trình của Ngài là chương trình đúng đắn và Giôsép đã ra khỏi lò lửa hực - Sáng thế ký 50:20).
I. Đừng Sợ, Đức Chúa Trời Đang Tể Trị
II. ĐỪNG SỢ CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Mathiơ 1:18-25)
"Đừng Sợ" sự vâng phục ngay lập tức!
A. Nỗi khổ trong đời sống của Giôsép (các câu 18-19) - Giôsép, giống như Mary, đang trên đường có được mọi sự mà một người đàn ông Do thái dám yêu cầu trong thời buổi ấy. Ông sắp sửa thành hôn với một thiếu nữ Do thái thanh sạch, công nghĩa. Mọi sự sắp đến đúng như họ tính toán. Khi ấy, các tin tức xảy đến làm tan tác đời sống của ông, đem hết thảy mơ ước, hy vọng của ông vụn nát hết trong đất. Mary đã có thai, còn Giôsép không phải là người cha ấy. Với mọi ước mơ của mình bị tan tác hết, mọi kỳ vọng của ông biến đi, lòng tự hào của ông cũng mất mát, đời sống ông dường như chẳng còn gì nữa cả. Đối với Giôsép, sẽ chỉ có hai giải pháp khả thi mà thôi.
1. Ông có thể ly dị với Mary một cách thầm lặng và đuổi nàng đi cho tới chừng đứa bé ra đời.
2. Ông có thể ly dị nàng cách công khai, bởi đó đưa nàng ra để công chúng chế nhạo và sỉ nhục. Ý kiến nầy cũng có thể kết quả nơi sự chết của nàng – Phục truyền luật lệ ký 24.
Đời sống của Giôsép đúng ra đã bị đảo lộn bởi tin tức Mary đang có thai.
(Minh hoạ: Hết thảy chúng ta đều đối diện với một tình huống tương tự. Bạn nghĩ bạn có mọi sự sắp thành hình và sẽ suông sẻ, và rồi Chúa đến làm một việc ngược lại với mọi phép tắc và làm cho mọi việc ra hỗn độn, hay bạn tưởng thế. Tuy nhiên, điều nay giống như cuộc sống đang chịu sự rủa sả của tội lỗi vậy - Gióp 14:1; Truyền đạo 2:23).
(Minh hoạ: Đây là nan đề mà Gióp đã đối diện với. Ông đã gánh chịu sự mất mát mọi sự mà ông đã tạo dựng và mọi sự ông yêu mến. Thuộc về ông là một cuộc sống đầy thử thách và rối rắm. Những thời điểm nầy sẽ đến cho hết thảy chúng ta và chúng ta phải vận dụng, hay chúng sẽ vận dụng chúng ta).
B. Đặc ân của đời sống Giôsép (các câu 20-23) – Khi Giôsép suy gẫm việc phải làm về hoàn cảnh của mình, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến bảo Giôsép biết rằng ông sắp sửa kiếm được nhiều hơn là ông gánh chịu mất mát. Giôsép nhận ra rằng ông là người đã được chọn để nuôi dạy Đấng Mêsi. Ông đã bị Đức Chúa Trời bắt lấy để tiếp trợ cho Chúa Jêsus với sự dạy dỗ của ông ở hai mặt: thuộc thể và thuộc linh. Thuộc về ông là một đặc ân có một không hai trong cả nhân loại.
(Minh hoạ: Đôi khi, các sự chỉ định của Chúa rất là đắt giá, nhưng chúng luôn luôn được trả lại nhiều hơn chúng đòi hỏi từ chúng ta. Thực vậy, đặc ân được Đức Chúa Trời chọn để làm một việc gì đó là một đặc ân vượt quá sự mô tả! Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài chọn con người tầm thường để thực thi mọi chương trình của Chúa).
C. Các đặc điểm của đời sống Giôsép (các câu 24-25) - Giôsép bằng lòng gánh lấy sự chỉ định mà Đức Chúa Trời dành cho ông. Bất chấp sự chế nhạo và sỉ nhục, ông bằng lòng biến ý muốn của Chúa thành ưu tiên một trong đời sống của ông. Đây là một trường hợp mà hết thảy chúng ta phải tranh đua. Chẳng hề có một thắc mắc “nếu” nào hết với Giôsép.  Ông đã bằng lòng vâng theo mạng lịnh rõ ràng của Đức Chúa Trời mà chẳng có thắc mắc gì cả!
(Minh hoạ: Đừng sợ các mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng trông rất xấu vào lúc ban đầu, nhưng cuối cùng, Ngài sẽ được tôn vinh hiển và bạn sẽ được phước - Rôma 8:28; Rôma 5:3-5; II Côrinhtô 4:15-17).
(Minh hoạ: Bất chấp điều chi đến trên đường lối sống của bạn, hãy quyết định trong tấm lòng của bạn rằng bạn sẽ tìm kiếm ý muốn của Chúa và sẽ làm theo những gì Ngài kêu gọi bạn phải làm trên hết mọi sự khác, và Ngài sẽ được tôn vinh hiển!)
I. Đừng Sợ, Đức Chúa Trời Đang Tể Trị
II. Đừng Sợ Chương Trình Của Đức Chúa Trời
III. ĐỪNG SỢ SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Luca 2:8-20)
"Đừng Sợ" ơn cứu rỗi!
A. Gánh nặng của mấy gã chăn chiên – Hạng người nầy là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ vào thời buổi ấy. Họ thường sống tục tằng, bẩn thỉu, hôi hám và chẳng ai buồn biết đến họ. Họ cũng là những kẻ bị ruồng bỏ về mặt tôn giáo. Bởi phẩm chất công việc sinh sống của họ, họ bị coi là ô uế và bị xem là không thích đáng để dự phần vào các nghi thức của Đền Thờ. Họ bị phân rẻ ra khỏi cả Đức Chúa Trời và người ta. Nếu có bất kỳ người nào cần đến hy vọng, thì là hạng người nầy đây! Hy vọng là thứ mà họ mong nhận được!
(Minh hoạ: Đây là tình trạng tự nhiên của con người. Bị phân rẻ ra khỏi Đức Chúa Trời bởi bản chất tội lỗi của chúng ta và bị định cho một cõi đời đời phân cách khỏi Ngài. Rôma 3:23; Êsai 59:2).
B. Tình trạng phước hạnh của đời sống mấy gã chăn chiên nầy (các câu 9-14) Những kẻ bị ruồng bỏ canh giữ bầy chiên, là những người đầu tiên nhận được các tin tức nói tới Chiên Con của Đức Chúa Trời đã vào trong thế gian. Đúng là một đặc ân đã được hiến cho mấy gã chăn chiên khiêm hạ nầy.
(Minh hoạ: Tại sao mấy gã chăn chiên nầy sợ hãi chứ? Hạng tội nhân luôn luôn tỏ ra sự sợ hãi khi họ đương đầu với thực tại Đức Chúa Trời, vì đến mặt đối mặt với Đấng Toàn Năng có một phương thức khiến cho người ta phải đối diện với chính tội lỗi của mình. Và đấy là nguyên nhân đích thực cho sự sợ hãi).
(Minh hoạ: Hạng tội nhân cần phải sợ hãi Chúa, rốt lại, đó là khởi đầu của sự khôn ngoan, Châm ngôn 9:10. Nhưng, chúng ta phải nhớ rằng những sự xuất hiện của Chúa cũng là những lần mời gọi của Ngài để chúng ta chạy đến với Ngài. Khi Ngài bày tỏ chính mình Ngài ra cho con người, Đức Chúa Trời muốn rằng con người đáp ứng bởi đức tin và đến với Ngài. Làm ơn chú ý rằng các thiên sứ đã cung cấp cho mấy gã chăn chiên các hướng dẫn để làm sao họ tìm được Con Trẻ Jêsus. Đúng là một ơn phước cho mấy gã thấp hèn nầy, họ được kêu gọi để đến trước mặt Vua vinh hiển. Tuy nhiên, đấy cũng chính là đặc ân mà mọi người ở đây hôm nay đã tận hưởng - Khải huyền 22:17; Giăng 3:16. Minh hoạ: Chỉ có một lý do tại sao nhân loại cứ ở trong tội lỗi của họ và rồi phải đi địa ngục. Lý do ấy được tóm tắt lại trong một lời phát biểu ra từ môi miệng của Chúa - Giăng 8:24).
(Minh hoạ: Có phải bạn đã chấp nhận lời mời gọi của Ngài?)
C. Sự sáng láng của đời sống may gã chăn chiên nầy (các câu 15-20) Sau khi mấy gã chăn chiên nầy đã gặp được Con Trẻ Jêsus, họ đã được thay đổi cho đến đời đời. Họ rời khỏi máng cỏ lo truyền rao các tin tức tốt lành cho rằng Đấng Mêsi đã ngự đến. Hết thảy những ai đã nghe mấy gã chăn chiên nói, họ lấy làm lạ lùng nơi câu chuyện của họ. (Đúng là một việc kỳ lạ khi nghe mấy gã chăn chiên nói tới các vấn đề tôn giáo).
(Minh hoạ: Khi mấy gã chăn chiên nghe sứ điệp của thiên sứ, họ đã phản ứng với sự sợ hãi, nhưng sự sợ hãi ấy hiển nhiên dẫn tới ơn cứu rỗi của họ. Cũng một thể ấy với chúng ta. Có người sẽ sợ hãi khi nghe sứ điệp nói tới Tin Lành rồi đến với Chúa để được cứu. Có thể bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ mọi tội lỗi của bạn, hay bạn sống quá gian ác đến nỗi Ngài không chịu cứu. Sự thực là, nếu Ngài kêu gọi bạn đến với Ngài, Ngài sẽ chẳng bao giờ xây bạn đi chỗ khác đâu - Giăng 6:37. Khi ấy, nếu bạn đến với Ngài, bạn sẽ nhận ra rằng Ngài có quyền phép thay đổi bạn cho đến đời đời và biến bạn thành người mà bạn chưa hề nghĩ mình sẽ trở thành - II Côrinhtô 5:17. Ngài có thể bắt lấy một đời sống gian ác rồi biến nó cho sự vinh hiển của Ngài, nếu bạn để cho Ngài cơ hội để làm như vậy).
Phần kết luận: Ba lần các thiên sứ đã hiện đến và ba lần đã có phản ứng dựa trên sự sợ hãi. Tuy nhiên, khi sự sợ hãi đã được xử lý xong và sứ điệp của Chúa đã được phép ban ra, sứ điệp đã được xem xét thực hư ra sao, một lời hứa về ân điển. Cũng một thể ấy trong mùa lễ Giáng Sinh nầy. Sẽ có những việc ở chung quanh khiến cho bạn phải sợ hãi, nhưng nếu bạn có thể tiếp thu bài học mà Mary, Giôsép và mấy gã chăn chiên đã tiếp thu, và biết tin cậy Chúa với bất cứ giá nào, khi ấy bạn sẽ thấy rằng Ngài có thể đổi sợ hãi thành bình an trong mùa lễ nầy cho bạn.
(Minh hoạ: Người ta hỏi một cụ già điều chi đã tước mất khỏi ông sự vui mừng nhất trong cả cuộc đời của ông. Ông cụ đáp: "Những việc chưa bao giờ xảy ra!" Hết thảy chúng ta có thể nhớ lại những gánh nặng mà chúng ta đã khoác lấy lên đôi vai của chính mình bằng cách chịu đựng thứ tệ hại nhất. Nhất định Chúa không đặt các gánh nặng ấy trên chúng ta).
Có người đã kể lại ba chìa khoá nầy cho tình trạng phước hạnh:
1. Đừng sợ – Ngài yêu thương bạn - (Giăng 13:1)
2. Đừng sợ – Ngài lo toan cho bạn - (Thi thiên 139:10).
3. Đừng sợ – Ngài gìn giữ bạn - (Thi thiên 121:5).
Mục sư W. B. Davidson đã viết: "Khi còn nhỏ, tôi cùng cha tôi đi trên một chuyến hành trình đến thăm bà Nội tôi, bà sống cách nhà chúng tôi chừng 3 dặm. Chúng tôi ở lại lâu hơn chúng tôi dự tính, và bóng đêm phủ lấy trên chúng tôi. Giữa nhà chúng tôi và nhà của bà Nội tôi là một cái đầm lầy. Đêm ấy tiếng ểnh ương kêu cùng tiếng dế gáy, cùng với bóng tối và bóng cây rừng khiến tôi phải lo sợ. Tôi hỏi cha tôi không biết có gì nguy hiểm bắt lấy chúng tôi hay không, nhưng ông bảo đảm với tôi là chẳng có gì phải lo sợ. Rồi ông nắm lấy bàn tay tôi và nói: 'Bố sẽ chẳng để cho điều gì làm hại con'. Ngay lập tức mọi sợ hãi của tôi tan biến đi và tôi sẵn sàng đối diện với thế gian, vì cha tôi đang nắm lấy bàn tay tôi".
Có nổi sợ nào trong tấm lòng của bạn hôm nay không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có sự buồn rầu chăng? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có nổi lo sợ về tội lỗi và địa ngục không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có nổi thất vọng và ảo vọng nào về các thử thách trong cuộc sống không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có gánh nặng nào quá nặng nề không gánh vác nổi chăng? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có sự tan vỡ và thất vọng nào không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có thất bại nào không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Bất cứ đó là điều gì và đang khiến cho bạn phải lo sợ, hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi!


Bài 3 Luca 1:26-38: "KÌA, CHIÊN CON ĐÃ ĐƯỢC SẮM SẴN"


Luca 1:26-38
KÌA, CHIÊN CON ĐÃ ĐƯỢC SẮM SẴN
Phần giới thiệu:  Trở lại với buổi bình minh của thời gian, con người đã vi phạm không biết tin cậy rồi ngã vào trong tội lỗi. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời hứa với con người rằng sẽ có một Đấng đến làm cho cán cân được thăng bằng, đánh bại điều ác và giải phóng nhân loại. Trong cả ngàn năm con người đã trông đợi. Và khi con người trông đợi, Đức Chúa Trời đã hành động.
      Đức Chúa Trời đã hành động bằng cách chọn một người có tên là Ápram từ Urơ xứ Canhđê. Qua người nầy, Đức Chúa Trời đã dấy lên một dân mà ai cũng biết là dân Israel. Đức Chúa Trời đã hành động qua dân tộc nầy để thiết lập Luật pháp của Ngài và sự thờ phượng của Ngài trên đất. Tuy nhiên, dân Israel thường xuyên xây khỏi Chúa là Đấng đã kêu gọi họ và đã mua chuộc họ. Nhưng, Ngài vốn kiên nhẫn với họ, và Ngài tiếp tục hành động.  Ngài đã hành động bất chấp xu hướng của họ chạy theo các tà thần. Ngài đã hành động bất chấp họ xây cái lỗ tai điếc vào Lời của Ngài và với các nhà truyền đạo, các tiên tri mà Ngài sai đến để dẫn dắt họ. Ngài đã hành động bất chấp sự thật dường như là họ chẳng chút quan tâm chi đến Ngài.
      Đức Chúa Trời đã hành động vì Ngài đang lo hoàn tất một chương trình đã được thiết dựng từ trước khi sáng thế. Ngài đã hành động vì Ngài đã quyết định sai một Đấng Cứu Chuộc vào thế gian nầy để cứu kẻ bị mất. Ngài đã hành động vì Ngài bị tác động bởi một tấm lòng yêu thương muốn nhìn thấy dân sự Ngài được cứu. Vì vậy, Ngài đã hành động bất chấp mọi sự họ đã làm và trong khi hành động, tình yêu của Ngài đối với họ đã thắng hơn từng trở ngại mà họ đã đặt trên đường Ngài. 
      Đức Chúa Trời cứ hành động vì Ngài đã hứa sai một Chiên Con vào trong thế gian chịu chết vì tội lỗi. Hôm nay, tôi muốn giảng về phần hành động của Đức Chúa Trời, đã đưa Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, vào trong thế gian nầy. Trong mọi trở ngại mà Đức Chúa Trời đã đối diện với khi lo hoàn tất chương trình cứu vớt tội nhân hư mất của Ngài, sự thách thức lớn nhất, từ nhận định của con người, là đưa Chiên Con của Ngài vào trong thế gian nầy. Chúng ta đã nhìn thấy thể nào Đức Chúa Trời đã hứa một Chiên Con; ngày nay, tôi muốn nhìn thấy cách thức Chiên Con đã được sắm sẵn. Tôi muốn rao giảng tư tưởng nầy: Kìa, Chiên Con Đã Được Sắm Sẵn. Tôi muốn lấy mấy câu nầy và tỏ ra cách thức Đức Chúa Trời đã hoàn thành điều bất khả thi qua sự ra đời của Con yêu dấu Ngài.

I. ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC DÀNH CHO SỰ SẮM SẴN NẦY (các câu 26-28)
A.  Là Một Nơi Thanh Sạch – Kinh thánh cho chúng ta biết rằng thiên sứ đã đến với một nữ đồng trinh. Từ ngữ được sử dụng đề cập đến một người nữ vốn thanh sạch về mặt tình dục. Thực vậy, tình trạng đồng trinh của Mary đã được khẳng định hai lần ở câu 27. Ngược lại với phái tự do và nhiều người khác có thể nói, từ ngữ không những nói tới một thiếu nữ, mà nó còn nói tới một người chưa hề có sự quan hệ tình dục nào. Cái bình Đức Chúa Trời lựa chọn để sử dụng hầu đưa Con của Ngài vào trong thế gian nầy là một cái bình thanh sạch thật trọn vẹn.
            Có người tự hỏi lý do tại sao điều nầy là quan trọng. Điều nầy là quan trọng vì Đức Chúa Trời đã hứa rằng Đấng Cứu Thế của nhân loại sẽ làdòng dõi của người nữ” (Sáng thế ký 3:15). Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ sai Đấng Cứu Thế vào trong thế gian qua thân thể của một người nữ mà không có phần trợ giúp của người nam. Tại sao? Vì hết thảy mọi người đều là tội nhân và tình trạng tội lỗi ấy đã được chuyển đi qua dòng dõi của người nam, Rôma 5:12 Khi Ađam phạm tội trong vườn, ông trở thành một tội nhân. Và, giống như ông đã chuyển giao bản chất con người của mình cho dòng dõi của ông, Ađam cũng chuyển giao bổn tánh tội lỗi của ông cho con cái mình. Họ thừa hưởng tội lỗi của ông và họ cũng chuyển giao nó xuống cho dòng dõi của họ.
            Chương trình của Đức Chúa Trời sai phái một Đấng Cứu Thế vào trong thế gian bao gồm Ngài sai phái một Đấng Cứu Thế thanh sạch, là Đấng sẽ không thừa hường bổn tánh tội lỗi của con người, mà là Đấng sẽ thừa hưởng một thân thể vật lý và bản chất con người.  Đức Chúa Trời đã hoàn tất điều nay qua sự ra đời bởi nữ đồng trong của Chúa Jêsus, Galati 4:4
            Bằng cách sai phái Chúa Jêsus vào trong thế gian nay qua tử cung của một nữ đồng trinh, Đức Chúa Trời có quyền ban cho Con của Ngài một thân thể con người và một bản chất con người, Ngài cũng không thừa hưởng một bổn tánh sa ngã. Điều nầy đã khiến cho Chúa Jêsus ra đời mà không có tội lỗi; sống không có tội lỗi và chết không có tội lỗi. Ngài có quyền phó sự sống của Ngài làm một của lễ thanh sạch, trọn vẹn cho con người sa ngã, II Côrinhtô 5:21. Ngài có quyền làm thoả mãn Đức Chúa Trời cho đến đời đời qua của lễ dâng thân thể của chính Ngài trên thập tự giá, I Giăng 2:2; Hêbơrơ 9:11-14; Hêbơrơ 10:10-14.
            Tôi không hiểu hết mọi cách thức làm sao Đức Chúa Trời sai phái Con của Ngài vào trong thế gian qua tử cung của người nữ đồng trinh, nhưng tôi biết sự ra đời bởi người nữ đồng trinh của Chúa Jêsus là một giáo lý nền tảng của đức tin Cơ đốc. Không có sự ra đời bởi nữ đồng trinh, chúng ta không có một Cứu Chúa.  Không có sự ra đời bởi nữ đồng trinh, chúng ta chẳng có hy vọng gì cả. Không có sự ra đời bởi nữ đồng trinh, chúng ta không có một nền tảng nào để xây ngôi nhà đức tin của mình trên đó! Chối bỏ sự ra đời bởi nữ đồng trinh của Chúa Jêsus là chối bỏ Đấng Christ.
B.  Đó là nơi đã được nói trước – Như tôi đã nhắc đến rồi, Đức Chúa Trời đã hứa sai Con của Ngài vào trong thế gian qua một người nữ, Sáng thế ký 3:15.  Khi nhiều năm tháng trôi qua, lời tiên tri ấy đã được tiên tri Êsai triển khai rộng ra, Êsai 7:14; Êsai 9:5. Cả hai câu nầy nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ vận hành trong một tư thế lạ lùng để đem Đấng Mêsi được hứa cho vào trong thế gian.
            Vì lẽ đó, sự ra đời bởi nữ đồng trinh của Chúa Jêsus sẽ không làm kinh ngạc một ai. Khi Đức Chúa Trời lập một lời hứa, Ngài có quyền làm cho việc ấy xảy ra, Rôma 4:21. Khi Ngài lập một lời hứa, Ngài dự tính đầy đủ mọi sự để cho lời hứa ấy thành ra hiện thực.
C. Đó là một nơi đã được sắp sẵn – Quan sát Mary khi mấy câu nầy mở ra thì thấy một thiếu nữ đã dọn mình sẵn cho khoảnh khắc nầy. Lịch sử nói cho chúng ta biết rằng cô thiếu nữ Do thái trung tín nầy đang tìm kiếm Đấng Mêsi. Chúng ta cũng được báo cho biết rằng từng thiếu nữ Do thái hy vọng rằng mình sẽ là cái bình qua đó Đức Chúa Trời sẽ sai Đấng Mêsi của Ngài vào thế gian.
            Khi thiên sứ hiện ra cùng Mary, nàng rất đỗi ngạc nhiên và khởi giật mình, nhưng nàng là một người nữ đã dọn mình để đáp ứng lại với ý muốn của Đức Giêhôva bằng đức tin và sự trung tín, Luca 1:38.  Sự việc cho thấy rằng Đức Chúa Trời, trong ân điển của Ngài, đã khởi sự một công việc trong tấm lòng son trẻ của nàng từ lâu trước giờ phút nầy, hầu cho khi giây phút nầy đến, Mary đã sẵn sàng và bằng lòng làm theo mọi sự mà Chúa mong muốn nơi nàng.
            Hãy tưởng tượng xem đức tin có cần cho Mary để đáp ứng với Chúa như nàng đã đáp ứng. Đối với một thiếu nữ còn trẻ chưa kết hôn mang thai trong thời buổi ấy thì sẽ trở thành mục tiêu cho sự xấu hổ, mất ơn và có thể bị kết án tử hình nữa kìa. Nhưng, Mary đã bằng lòng mang lấy sự xấu hổ và gánh nặng của việc trở thành cái bình qua đó Đức Chúa Trời sẽ sai Con Ngài vào trong thế gian.
            Cảm tạ Đức Chúa Trời vì hạng người như Mary, họ bằng lòng làm theo mọi sự Chúa đòi hỏi, bất chấp mọi sự mà điều đó có thể đem đến cho họ. Nguyện Chúa tìm thấy một quả tim đang đập như thế bên trong từng lồng ngực của chúng ta! Rốt lại, không một điều gì tỏ ra tình cảm của chúng ta đối với Chúa Jêsus giống như sự vâng phục không thắc mắc đối với mọi sự Ngài đòi hỏi nơi chúng ta, Giăng 14:15, 21!

II. LỜI HỨA ĐƯỢC TỎ RA TRONG SỰ SẮM SẴN NẦY (các câu 29-33)
A.   Lời Hứa về Một Con Trẻ Đặc Biệt (các câu 31, 32) – Mary được báo cho biết nàng sẽ trở thành mẹ của một đứa con trai, nhưng Con ấy không phải là một đứa trẻ bình thường. Vì lẽ đó, Ngài sẽ là con của nàng, Ngài sẽ trở thành một con người; nhưng Ngài cũng làCon của Đấng Rất Cao. Ngài sẽ là một con người, nhưng Ngài cũng sẽ là Đức Chúa Trời.  Đây là lời tiên tri của Êsai, Êsai 7:14. Đây là sứ điệp của thiên sứ ban cho Giôsép, Matihơ 1:23. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cõi thời gian và cõi đời đời! Đây là khoảnh khắc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và bước đi giữa vòng loài người, Giăng 1:1; 14; Philíp 2:5-8. Đây là khoảnh khắc mà Đấng Tạo Hoá phải nương cậy vào loài thọ tạo. Khi Đức Chúa Jêsus Christ được thai dựng trong tử cung của một nữ đồng trinh, chương trình của mọi thời đại rời khỏi cõi đời đời rồi bước vào cõi thời gian. Chính mình Đức Chúa Trời đã khoác lấy trên chính mình Ngài xác thịt loài người và đã vào trong thế gian nay để Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá để cứu dân sự Ngài ra khỏi tội lỗi của họ.
B.   Lời Hứa Về Một Con Trẻ Đem Lại Ơn Cứu Rỗi (câu 31) Mary được báo cho biết rằng tên của con trẻ phải được đặt là Jêsus. Tên nầy là tên rất phổ thông trong thời buổi ấy. Theo tiếng Hybálai, đây là tên Joshua.  Có nhiều bậc phụ huynh Do thái đặt tên con trai của họ là Joshua, hay được dịch ra tiếng Hy lạp là Jêsus. Tất nhiên, trong khi cái tên là phổ thông rồi, đứa trẻ nầy mang tên ấy chẳng phải là tầm thường đâu.
            Tên Jêsus” có nghĩa là Đức Giêhôva là Sự cứu rỗi. Mặc dù Mary không hiểu hết mọi sự đã được truyền cho biết, nàng nghe nói lần đầu tiên rằng Danh ấy cao hơn hết mọi danh! Nàng chưa hiểu được điều đó trong lúc ấy, nhưng con trẻ mà nàng sẽ đặt tên là Jêsus sẽ lớn lên và một ngày kia Ngài sẽ chịu chết trên một cây thập tự để cứu hạng tội nhân hư mất ra khỏi tội lỗi của họ. Ngài sẽ là sự trông cậy duy nhứt mà hạng tội nhân hư mất có, Giăng 14:6. Danh của Ngài sẽ là Danh duy nhứt mở được hai cánh cổng của Thiên Đàng; chuộc lấy linh hồn con người ra khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi; giải phóng hạng người hư mất ra khỏi sự đe doạ của Địa Ngục; và phán bình an cùng hy vọng cho những kẻ nào chưa nhìn biết Đức Chúa Trời.  Con Trẻ nầy sẽ là sự ứng nghiệm một chương trình đã được đề ra trước khi thế gian được hình thành, Khải huyền 13:8; I Phierơ 1:20. Ngài sẽ chịu chết trên một cây thập tự; từ kẻ chết sống lại rồi thăng thiên về Trời để bảo đảm ơn cứu rỗi cho hết thảy những ai bởi đức tin tin cậy Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì cái ngày Đức Chúa Trời sai Con của Ngài vào trong thế gian để làm Cứu Chúa của dân sự, Matihơ 1:21; Luca 2:11.
C.   Lời hứa về Con Trẻ Tể Trị (các câu 32-33) Mary cũng được truyền cho biết rằng con trẻ đặc biệt nầy, con trẻ có quyền cứu rỗi nay cũng sẽ là một con trẻ có quyền tể trị nữa. Nàng được báo cho biết rằng Ngài sẽ cai trị theo một phỗ hệ đặc biệt. Ngài sẽ trị vì trên ngôi của David; vì thế làm ứng nghiệm lời tiên tri đã được ban ra cho David hơn cả ngàn năm trước, II Samuên 7:11-13; Thi thiên 132:11.  Ngài cũng sẽ cai trị trên nhà Giacốp, vì thế làm ứng nghiệm lời tiên tri về Giacốp lập ra nhiều ngàn năm trước nữa, Sáng thế ký 49:10. Còn hơn thế nữa, Ngài cũng sẽ cai trị trên một Vương quốc sẽ không hề dứt. Ngài sẽ trị vì trên Vương quốc của Ngài cho đến đời đời, nhờ đó làm ứng nghiệm lời tiên tri của Êsai, Êsai 9:5-7; và nhiều lời tiên tri khác nữa của các vị tiên tri trong Cựu Ước.
            Trong mấy câu đang mô tả con trẻ được hứa cho nầy, chúng ta học biết được lẽ thật kỳ diệu cho thấy Đức Chúa Trời sẽ trở thành con người; rằng Ngài sẽ chịu chết vì tội nhân; rằng Ngài sẽ sống lại để trị vì cho đến đời đời. Mọi lẽ thật kỳ diệu liên quan đến sự sống, chức vụ và sự chết của Chúa Jêsus sẽ được lập ra sau nầy, được tỏ ra ở đây trong hình thức dòng dõi. Thắc mắc cho bạn và tôi là đây: Có phải chúng ta đã nhận biết Ngài, hay có phải chúng ta mới vừa nhận biết Ngài? Tôi biết bạn đã nghe nói về Chúa Jêsus, nhưng có phải bạn đã tin cậy Ngài để linh hồn bạn được cứu không? Bạn thấy đấy, lời hứa nầy đã được lập ra với Mary; song nó cũng có giá trị cho hết thảy những ai chịu tin nữa kìa.

III. QUYỀN PHÉP THỂ HIỆN RA TRONG SỰ SẮM SẴN NẦY (các câu 34-38)
A.    Quyền phép chinh phục những điều hồ nghi của chúng ta (các câu 34-38) – Mary lắng nghe lời lẽ của thiên sứ, nhưng nàng xưng nhận rằng nàng không hiểu làm thế nào mọi sự nay có thể xảy ra cho được. Nàng, giống như bao người Do thái khác, đã trông đợi Đấng Mêsi bước vào thế gian theo phương thức xưa cũ. Nàng tự hỏi làm sao nàng có con được một khi nàng chưa từng ăn ở theo phần xác thịt với một người nam nào. Đối với lý trí của Mary, đây là một tình trạng chẳng đặng đừng không sao xảy có được. Cảm tạ Chúa, thiên sứ có câu trả lời! Ngài nói cho nàng biết rằng nàng sắp sửa là một phần trong phép lạ vĩ đại nhất mà thế gian từng nhìn biết. Đức Chúa Trời sắp sửa biến Mary thành một phép lạ! Thiên sứ phán ra những lời lẽ chinh phục những sự hồ nghi của Mary.
B.   Quyền phép thực thi mọi ao ước của Ngài (các câu 35-38) Thiên sứ giải quyết nan đề của Mary bằng cách ban cho nàng một lời hứacâu 35; hiến cho nàng một minh chứngcâu 36; và bằng cách công bố ra quyền phép của Đức Chúa Trời, câu 37.  Mary được truyền cho biết rằng Đức Chúa Trời có quyền làm mọi sự Ngài đã phán Ngài sẽ làm. Gápriên công bố quyền phép đáng sợ của Đức Chúa Trời và ban ra hy vọng và sự yên ủi cho tấm lòng của Mary.

(Lưu ý: Toàn bộ mục đích ở đây là điều nầy: chúng ta nghe sứ điệp Giáng sinh và con người có khuynh hướng hay nghi ngờ. Chúng ta nghe nói về Đức Chúa Trời trở thành xác thịt và chào đời tại thành Bếtlêhem, và có một số người gặp bối rối vì điều đó. Chúng ta nghe nói rằng Ngài đã đến và Ngài đã chịu chết vì Ngài yêu thương chúng ta và Ngài đã chịu như thế chỉ để cứu vớt linh hồn chúng ta ra khỏi hồ lửa của Địa Ngục, và có người nói: “Được, sẽ ra sao nếu Ngài không có ý nghĩa gì đối với tôi?
      Được thôi, Mary đã nghe một sứ điệp mà hầu hết đều quá viễn vông không thể tin nỗi. Khi nàng xưng nhận sự thực là nàng không thấy điều đó là thật chút nào, thiên sứ đã ban cho nàng lời hứa rằng Đức Chúa Trời, trong quyền phép của Ngài, có quyền làm cho sự việc xảy ra. Nếu bạn đã nghe sứ điệp nầy hôm nay và bạn đã bị sợ hãi và nghi ngờ khuấy đảo về sứ điệp nói tới Chúa Jêsus, đây là những gì bạn cần phải biết. 
      Mọi việc Đức Chúa Trời đã nói đều là sự thực! Chúa Jêsus là Con của Ngài. Chúa Jêsus đã đến với thế gian nầy để chịu chết vì bạn. Ngài đã chịu chết vì bạn. Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài đã trở về lại Thiên Đàng. Ngài sẽ trở lại với đất nầy một ngày kia. Hết thảy những ai tin cậy Ngài bởi đức tin sẽ được cứu cho đến đời đời bởi quyền phép toàn năng của Ngài.
      Bạn nói: “Làm sao tôi biết chắc được chứ?” Trong trường hợp của Mary, thiên sứ nói cho nàng biết về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho người bà con của nàng là Êlisabết. Mary ngay lập tức rời khỏi đó đến gặp Êlisabết, và khi nàng đến nơi, nàng thấy rõ Êlisabết đã có thai, y như thiên sứ đã phán vậy, các câu 39-56. Mary đã có minh chứng tích cực Đức Chúa Trời đã hành động trong đời sống của Êlisabết, và điều đó đã cung ứng cho nàng sự tin cậy để tin Ngài sẽ hành động trong chính đời sống của nàng nữa. Đối với chúng ta, minh chứng Chúa Jêsus có quyền phép bắt lấy một tội nhân hư mất, cứu vớt họ bởi ân điển của Ngài và thay đổi đời sống của họ có thể gặp được bằng cách nhìn quanh phòng nhóm nầy! Mọi người ở quanh đây đều là những người có đời sống họ được biến đổi bởi bàn tay của ân điển. Hãy nhìn xem những gì Chúa Jêsus đã làm trong đời sống của những người ở quanh đây và hãy nhận biết những gì Ngài đã làm cho nhiều người khác, chắc chắn Ngài sẽ làm cho bạn, Giăng 6:37).

Phần kết luận: Khi chúng ta nghe nói về sự ra đời bởi nữ đồng trinh và suy nghĩ về Đức Chúa Trời sai phái Con Ngài vào thế gian nầy để chịu chết vì hàng tội nhân, chúng ta sẽ tự hỏi lý do tại sao!?! Tại sao Đức Chúa Trời phải lâm vào mọi rối rắm ấy mà chi? Tại sao Ngài lại sai phái Con Ngài vào trong thế gian nầy? Tại sao Ngài lại cho phép Con Ngài chịu chết vì hạng người hư mất? Chỉ có một giải đáp cho chỉ có một lý do mà thôi: ấy là Ngài yêu thương bạn! Kinh thánh công bố ra tình yêu thương của Ngài, Giăng 3:16, và sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá tại đồi Gôgôtha bày tỏ ra tình yêu ấy cho ai nấy đều nhìn thấy, Rôma 5:8.  Chiên Con phước hạnh của Đức Chúa Trời đã được sai vào trong thế gian nay qua tử cung của Mary đồng trinh hầu cho Ngài ra đời mà không có tội lỗi, sống một đời sống vô tội và chịu chết vì tội lỗi trên thập tự giá. Vì vậy, thắc mắc thực sự không phải lý do tại sao Đức Chúa Trời đã làm điều nầy? Thắc mắc là bạn đã làm gì về sự ấy? Có phải bạn tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của bạn không? Có phải bạn đã thực được cứu bởi ân điển không? Có phải bạn đang nhìn biết Chúa? Hay, có một nhu cần cho bạn phải đến với Chúa hôm nay và tiếp nhận Con của Ngài là Chúa Jêsus bởi đức tin không?  Đức Chúa Trời đã sắm sẵn Chiên Con để cho bạn được cứu rỗi, và bạn sẽ được cứu khi bạn chịu đến với Ngài.