Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Bài 10 Luca 2:1-20: "ĐÊM MÀ THIÊN ĐÀNG ĐẾN VIẾNG TRẦN GIAN"


Luca 2:1-20
ĐÊM MÀ THIÊN ĐÀNG
ĐẾN VIẾNG TRẦN GIAN
Phần giới thiệu.
Minh họa: Là khách viếng thị trấn Cornwall ở Anh quốc và "John Wesley đã đi qua chỗ nầy cách nay 100 năm". Đúng thế, Chúa Jêsus đã đi qua các nơi nầy cách nay 2.000 năm và thế gian chưa từng biết được như thế. Giờ đây, hết thảy chúng ta phải nhìn nhận rằng Lễ Giáng Sinh đã bị làm cho xấu đi và bị xuyên tạc bởi một thế giới vô tín. Dường như Ngợi Khen đã nhường chỗ cho Tiệc Tùng, Đấng Cứu Thế đã nhường chỗ cho Santa, Vinh HIển đã bị đổi chỗ vì Những Món Quà và Sấp Mình Xuống đã được thay thế bởi Những Cái Gật Đầu. Nhưng, sáng nay tôi muốn nhắc cho bạn nhớ rằng mùa Lễ Giáng Sinh phải hơn cả một mớ nhiều hộp quà tặng, những cái gật đầu và dải ruy băng. Lễ Giáng Sinh phải hơn cây noel, sợi kim tuyến và những ngọn đèn màu. Chắc chắn lễ ấy phải hơn cả bầy tuần lộc, những mái nhà và Ha Ha Ha. Tôi biết rất rõ người ta đang làm những gì họ thích và họ sẽ làm theo hết thảy những truyền thống Giáng Sinh của họ, nhưng tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ với đề tựa hôm nay rằng Ấy Chẳng Phải Santa Claus Là Đấng Đã Đến Thành Bếtlêhem trong Lễ Giáng Sinh đầu tiên ấy đâu. Cho phép tôi làm cho ký ức của bạn được tươi mới hơn về những gì thực sự đã diễn ra trong đêm Giáng Sinh đầu tiên đó.
I. MỘT CHIẾU CHỈ THEO Ý CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (câu 1-5)
(Caesar Augustus đã phát ra chiếu chỉ nầy để thu thuế, chớ không phải là một sự tình cờ may mắn đã kết quả trong việc Chúa Jêsus ra đời ở thành Bêtlêhem đâu. Chiếu chỉ nầy cũng không phải là một sự bất tiện cho dân Israel. Thay vì thế, chính ý định của Đức Chúa Trời mới có chiếu chỉ nầy của Hoàng đế).
A. Lời hứa – Michê 5.1 – Michê đã tuyên bố rằng Đấng Mêsi sẽ ra đời tại thành Bếtlêhem! Lời hứa nầy đã được ban ra 700 năm trước khi Đấng Christ ra đời và đã loan báo trước nơi ra đời của Ngài. (Minh họa. Nhiều người trong thời của Chúa Jêsus đã không hiểu – Giăng 1.46; Giăng 7.41-42).
B. Vấn đề – Vị tiên tri nói Đấng Mêsi sẽ xuất thân từ thành Bếtlêhem, nhưng Giô-sép và Mary đang sinh sống tại thành Nazarét. Đi lên thành Bếtlêhem có lẽ không hề có trong tâm trí của họ. (Minh họa: Đi đó đi đây rất khó và nguy hiểm trong thời buổi ấy. Một chuyến hành trình 80 dặm sẽ rất là khó khăn nặng nhọc cho một người mẹ sắp sinh con) (Minh họa: Giô-sép thuộc về nhà David, Luca 1.27, Bếtlêhem là thành David. Đức Chúa Trời đã sắp đặt tất cả những sự nầy để bảo đảm Con của Ngài sẽ chào đời ở đúng chỗ đúng kỳ). (Minh họa: Thậm chí Ngài có thể sử dụng một vị Hoàng đế ngoại giáo để thực thi ý chỉ của Ngài).
II. SỰ SANH NỞ ĐƯỢC HỨA CHO (các câu 6-7)
A. Nơi chào đời của Ngài Minh họa: Chiếc máng cỏ, cái máng cho súc vật ăn. Vua các vua đã ra đời trong một chiếc máng cỏ! Tại sao chứ? (Hai lý do: 1) Lý do gần nhất: Để mấy gã chăn chiên có thể tìm gặp Ngài. 2) Lý do đời đời: Hạng tội nhân có thể nhận ra Ngài và tiếp cận Ngài để được cứu! (Minh họa: Không Chỗ Trong Quán – Nói tới phần còn lại của đời sống Ngài– Giăng 1.11. Nhiều người vẫn chưa có chỗ cho Ngài trong đời sống họ hiện nay! Có phải bạn … – Giăng 1.12?)
B. Bức tranh sự ra đời của Ngài Minh họa: Những tấm khăn – khăn = "tả". Những mảnh tả nầy nói trước sự chết và sự chôn của Ngài. Tại sao Chúa Jêsus đã đến? Ngài đến để chịu chết vì bạn và tôi!
C. Mục đích sự ra đời của Ngài (Minh họa: Giăng 19.37) Mục đích trong sự ra đời nầy là cứu rỗi linh hồn con người. Chúa Jêsus là một con trẻ ra đời để chịu chết. (Minh họa: Ngài vốn là sự trông mong của nhân loại kể từ khi có sự sa ngã trong Vườn Êđen – Sáng thế ký  3.15. Mỗi chiên con, dê đực, chiên đực, chim, v.v..., đã được dâng làm của lễ trải qua mọi thời đại đã chỉ ra sự ra đời đặc biệt nầy). (Minh họa: Ngài là lý do tại sao Nôê đóng chiếc tàu, Ápraham dựng một bàn thờ, Môise dựng đền tạm, Solomon dựng đền thờ, Đức Chúa Trời dựng một ngọn đồi có tên là Gôgôtha!) (Minh họa: Ngài đã ngự xuống làm Cứu Chúa của chúng ta – (Minh họa: Thái tử Edward và  lần thăm viếng quân y viện trong Thế Chiến Thứ I, thăm 36 binh sĩ bị thương). Có một mục đích rất lớn lao – BẠN!
III. MỘT BỐI CẢNH CÓ TÁC ĐỘNG RẤT MẠNH (câu 8-20)
(Trong sự ra đời của Chúa Jêsus, quyền phép của Đức Chúa Trời như đang diễu hành trước mắt của con người).
A. Ân điển của quyền phép Đức Chúa Trời (câu 8-12) Minh họa: Mấy gã chăn chiên đã bị xã hội ruồng bỏ, họ bị coi là xấu xa và ô uế; tôn giáo ruồng bỏ, họ bị coi là không thiêng liêng và chẳng phù hợp với sự thờ phượng. Tuy nhiên, họ đã được Đức Chúa Trời Toàn Năng lựa chọn để nghe lời loan báo về sự ra đời trước tiên. Minh họa: Thích ứng làm sao khi chính những người lo nuôi những chiên con để làm của lễ tại Đền Thờ là hạng người đầu tiên gặp gỡ Chiên Con của Đức Chúa Trời. (Minh họa: Đức Chúa Trời đã ngự đến đó lần đầu tiên vì cớ ân điển – Êphêsô  2.8-9)
B. Sự vinh hiển của quyền phép Đức Chúa Trời (các câu 13-14)  – Minh họa: Sự ngợi khen thanh sạch của thiên binh thiên sứ. Họ đã ngợi khen Ngài vì họ đã được lập trình để ngợi khen. Chúng ta sẽ ngợi khen Ngài vì cớ Ngài là ai và những gì Ngài đã làm cho linh hồn chúng ta! (Minh họa: Thiên binh thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời về Sự Sáng Tạo – Gióp  38.7; khi họ nhìn ngắm mọi công việc lạ lùng của Ngài, họ ngợi khen Ngài– Khải huyền 7.11-12. Bây giờ, khi họ nhìn thấy Đức Chúa Trời bước xuống khỏi ngôi báu và ra đời như một con trẻ trong xác thịt loài người, bài hát của họ đã lên tới những đỉnh cao mới). Nếu họ có thể ngợi khen Ngài vì những gì họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời đang thực hiện, khi ấy chúng ta sẽ ngợi khen Ngài vì những gì Ngài đã làm ở trong lòng chúng ta – Thi thiên 40.1-2.
C. Món quà của quyền phép Đức Chúa Trời (các câu 15-20)Minh họa: Mấy gã chăn chiên đã đến và thờ lạy con trẻ rồi đời đời được thay đổi do sự họ gặp gỡ Chúa Jêsus. Họ đã đến do sự tò mò rồi ra về với sự vui mừng trong vinh hiển của sự sống đời đời. Họ đã đến lòng lấy làm lạ với điều họ sẽ tìm gặp, rồi họ ra về làm chứng về Đấng đã tìm được họ. (Minh họa: Quyền phép của Đức Chúa Trời trong việc làm thay đổi những đời sống rất là vinh hiển – II Côrinhtô 5.17!)
Phần kết luận: Bạn tìm kiếm điều gì trong dịp Lễ Giáng Sinh nầy? Nếu vì một thứ vật chất nào đó mà bạn đang chịu chết cho, thì có lẽ bạn sẽ thấy thất vọng ngay, cho dù bạn đã có được nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm Đấng Christ của Lễ Giáng Sinh, bạn sẽ không bao giờ thấy thất vọng. Ngài vẫn còn tìm kiếm hết thảy những ai tìm kiếm Ngài, và Ngài vẫn còn làm thay đổi tất cả những ai đến gặp Ngài. Không, ấy chẳng phải Santa Claus là Đấng đã đến với thị trấn Bếtlêhem trong dịp Lễ Giáng Sinh đầu tiên đó đâu. Chính là Chúa Jêsus! Ngài vẫn hiện diện ở đây, tìm kiếm hết thảy những ai có chỗ cho Ngài trong đời sống của họ. (Minh họa: Gã chủ nhà quán dại dột kia, vì ngươi có thể có chỗ cho Ta!)

Bài 9 Luca 2:1-20: "BA SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH"


Luca 2:1-20
BA SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH

Phần giới thiệu: Đối với nhiều người, mùa lễ là thời điểm chán nản nhất trong năm. Thực vậy, tỉ lệ tự tử lên cao giữa Lễ Cảm Tạ và Năm Mới hơn bất kỳ thời điểm nào trong cả năm. Thật là dễ bị kéo vào những sự chuẩn bị, liên hoan và thậm chí nổi đau khổ mà chúng ta cảm nhận được ở trong lòng suốt những ngày lễ để rồi chúng ta quên đi ý nghĩa thực sự của mùa lễ.
     Sự ngã lòng ấy chẳng phải tại các món quà, cây thông và những đồ vật trang trí. Cũng không phải do gia đình, đám tiệc hay vui đùa đâu. Chắc chắn không phải tại Santa Claus, người tuyết, mấy chú lùn và bầy tuần lộc. Mọi sự ấy nói về Chúa Jêsus và chỉ một mình Ngài mà thôi!
     Vì thế chỉ trong một vài phút đồng hồ, hôm nay chúng ta hãy để thế giới nầy lại sau lưng rồi một lần nữa đến tham quan thị trấn nhỏ Bếtlêhem. Chúng ta hãy để cho Chúa Jêsus làm thay đổi Lễ Giáng Sinh của chúng ta.
     Đêm Đức Chúa Trời trở nên xác thịt rồi bước đi giữa vòng loài người là một trong những giây phút long trọng nhất của lịch sử loài người. Đây là một đêm có nhiều phép lạ và phước hạnh rất lớn. Đây là đêm mà Đức Chúa Trời đến thế gian để sống và chắc chắn là để chết nữa. Mặc dù câu chuyện nầy đã cũ rích những 2.000 năm, nó vẫn còn tươi mới đối với tôi giống như thể đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể câu chuyện đó.
     Chúng ta hãy đến viếng thành Bếtlêhem một lần nữa hôm nay và hãy chú ý khi Mary hạ sanh Chúa Jêsus vào trong thế gian nầy, đã có một vài sứ điệp Giáng Sinh cũng đã được phân phát ra.

  I. CA ĐOÀN Ở TRÊN TRỜI ĐÃ RAO RA MỘT SỨ ĐIỆP (câu 10-14).
(Một sứ điệp bình an được phát ra)
A. Một sứ điệp êm dịu (câu 10a) - (Minh họa: Đừng sợ) (Minh họa: Luca 1.13; 30; Mathiơ 1.20) (Minh họa: Chúa Jêsus cất bỏ sự sợ hãi! (Minh họa: Những việc chúng ta không cần phải sợ – Sự chết, Địa Ngục, Satan, Sự sống, v.v…)
B. Một sứ điệp cứu rỗi (các câu 10b-11) -
1. Những Tin Tức Tốt Lành (tin tức), sự vui mừng lớn, cho muôn dân (thế gian), các ngươi (cá nhân).
2. Ba tước hiệu được ban cho Chúa Jêsus.
a. Đấng Cứu Thế Đấng Cứu Tinh; Phác họa Ngài là một của lễ (Minh họa: Thập tự giá).
b. Đấng ChristĐấng Chịu Xức Dầu, Con Đức Chúa Trời. Phác họa Ngài là sự ứng nghiệm tất cả những lời hứa và lời tiên tri bắt đầu tại Vườn Êđen, Sáng thế ký 3.15 (Minh họa: Dây ruy băng màu huyết!)
c. Chúa Đức Chúa Trời tối cao! Đấng đáng phục sự, đáng thờ lạy và đáng tôn vinh!
(Chú ý. Chúa Jêsus được gọi là Đấng Cứu Thế! Không phải tấm gương hay một giáo sư, mà là một Đấng Cứu Thế! Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là thông tin, Đức Chúa Trời sẽ phái một nhà giáo dục đến. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là kỷ thuật, Đức Chúa Trời sẽ phái đến một nhà khoa học. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là tiền bạc, Đức Chúa Trời sẽ phái đến một nhà kinh tế. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là khoái lạc, Đức Chúa Trời sẽ phái đến một người chuyên tổ chức các bộ môn giải trí. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là quân sự, Đức Chúa Trời sẽ phái đến một chiến binh. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là tìm sự công bình, Đức Chúa Trời sẽ phái đến một quan án. Nhưng, nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là ơn tha thứ và sự cứu chuộc, và vì lẽ đó, Đức Chúa Trời sẽ phái đến một Đấng Cứu Thế!)

C. Một sứ điệp có chứng cứ (câu 12) – Chỉ đường đến với Chúa Jêsus. (Minh họa: Lời của Đức Chúa Trời chỉ ra con đường! Giờ đây mỗi người và rồi chúng ta gặp gỡ người nào cần biết con đường, hãy chỉ cho họ. Khi chúng ta chỉ đường ấy, chúng ta đang làm công tác của hàng thiên sứ!)

(Minh họa: Bếtlêhem = Nhà đầy bánh – đây là một địa điểm thích đáng cho Bánh Hằng Sống ra đời!)

D. Một sứ điệp vang dội (các câu 13-14) – Các thiên sứ đã ngợi khen Đấng Tạo Hóa của họ! (Minh họa: Sự ngạc nhiên của họ!) Minh họa: Ngợi khen Đức Chúa Trời và bình an cho loài người, (Minh họa: Pax Romana – Rôma đã ban hòa bình cho thế gian không còn chiến tranh nữa, Chúa Jêsus đã đến để ban cho con người sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và sự bình an ở trong lòng! Giăng 14.27; Philíp 4.6) (Minh họa: bấy nhiêu là đủ để ngợi khen Ngài cho đến đời đời).

 II. MẤY GÃ CHĂN CHIÊN KHIÊM NHƯỜNG ĐÃ GIẢNG RA MỘT SỨ ĐIỆP (các câu 15-20).
(Một sứ điệp ngợi khen đã được phát ra)
(Minh họa: Mấy gã chăn chiên bị xem là bị xã hội ruồng bỏ. Bổn phận của họ khiến họ ra ô uế và sự kiện họ không thể đến đền thờ trong nhiều tuần lễ đã cản trở họ không nhận được sự thanh tẩy. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đã đến với đám đông ấy, Luca 19.10, Mác 2.17! Minh họa: Có lẽ họ là hạng người đã nuôi những chiên con để làm của lễ trong đền thờ, nếu vậy họ là những người đầu tiên gặp gỡ Chiên Con của Đức Chúa Trời là điều rất thích đáng!)

A. Một sứ điệp về sự vâng phục (các câu 15-16) – Họ đã làm theo sứ điệp mà họ đã nhận lãnh. Con người cần phải chú ý tới sứ điệp của Thiên đàng! Minh họa: Hãy đến xem – Giăng 4.29. Bạn có vâng theo Tin Lành không? Bạn có tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của bạn không? (Minh họa: Tính đơn sơ của Tin Lành, Công Vụ các Sứ đồ 16.31; Rôma 10.13; Giăng 6.47).
B. Một sứ điệp nói tới cơ hội (các câu 17-18) – Họ rao truyền lời nói tới Chúa Jêsus! Đúng là một tấm gương cho tất cả các Cơ đốc nhân! Hãy quyết tâm nói cho người khác biết về Chúa Jêsus! (Minh họa: Đây là mạng lịnh của Ngài – Mác 16.15; Mathiơ 28.19-20; Công Vụ các Sứ đồ 1.8.)
C. Một sứ điệp không cưỡng lại được (câu 20) – Khi mấy gã nầy trở lại với bầy chiên của họ, hãy chú ý hoàn cảnh của họ không thay đổi. Họ vẫn là những người chăn bầy, vẫn bị ruồng bỏ và vẫn ở ngoài đồng ruộng. Trong khi hoàn cảnh của họ không thay đổi, tấm lòng của họ đà thay đổi! Họ ngợi khen Chúa. Chúa đã tạo ra một sự khác biệt! (Minh họa: Mục đích lớn lao của Ngài là biến tội nhân thành thánh đồ và Ngài đạt được điều nầy qua quyền phép của ân điển Ngài, Êphêsô 2.8-10; II Côrinhtô 5.17.) Nếu bạn nhìn biết Ngài, hãy nhớ rằng hoàn cảnh của bạn có thể là xấu đấy, nhưng Đức Chúa Trời của bạn thì Cao Cả hơn! (Minh họa: Hãy học biết ngợi khen Ngài trong mọi nan đề của bạn và Chúa sẽ xem trọng sự ngợi khen đó, II Côrinhtô 12.7-10. Hãy nhớ có một ngày tốt đẹp hơn đang chờ đợi kia – Rôma 8.18).

III. CHỦ QUÁN TRỌ ĐÃ RAO GIẢNG MỘT SỨ ĐIỆP (câu 7).
(Một sứ điệp chối bỏ đã được phát ra)
(Minh họa: Không một dự tính xấu xa nào được nhắc tới. Tuy nhiên, có bao nhiêu người sẽ xua đuổi một phụ nữ có thai lúc ban đêm? Tỏ ra một tấm lòng khó chịu nơi chủ nhà quán! Minh họa: Tom và "Mary có thể lấy căn phòng của tôi!")

A. Một sứ điệp về sự buồn rầuMinh họa: Không có chỗ cho Chúa Jêsus, Minh họa: Tiếng kêu của đám dân đông ngày Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá  - Giăng 19.15! Bạn có phòng dành cho Ngài trong đời sống bạn không? Hãy gạt qua một bên bất cứ điều chi cản trở, hãy mời Ngài ngự vào và hãy mở cửa ra!
B. Một sứ điệp đau khổ Minh họa: Không có Chúa Jêsus, Không có hy vọng. Nhìn biết Chúa Jêsus, biết rõ có hy vọng! Không có Chúa Jêsus, chẳng có hy vọng gì hết, không có tương lai và không có sự sống – Giăng 14.6!
C. Một sứ điệp nói tới sự phân rẽ - (Minh họa: Chủ nhà quán, ấm áp và an ninh trên giường ngủ của mình). (Minh họa: Chúa Jêsus đang nằm trong chiếc máng cỏ bấn thỉu, ô uế. Sự chối bỏ của chủ nhà quán đã ngăn trở không cho ông ta nhận biết niềm vui mừng của mấy gã chăn chiên. Điều nầy cũng sẽ không giúp cho ông ta nhìn biết sự sống đời đời. Sống mà không có Chúa Jêsus là sống không có sự sống, và sống không có thiên đàng, I Giăng 5.12! (Minh họa: Sự rủa sả đời đời trong Hồ Lửa).

Phần kết luận: Khi chúng ta suy nghĩ về các Sứ diệp Giáng Sinh nầy, chúng ta cần phải biết chắc rằng chúng ta nhận lãnh sứ điệp của thiên sứ y như mấy gã chăn chiên đã nhận. Như vậy, chúng ta cũng đạt tới mức nhận biết Chúa Jêsus rồi bước đi khen ngợi Ngài và làm vinh hiển cho danh Ngài.
     Loại sứ điệp nào đời sống bạn đang giảng ra hôm nay vậy? Giống như các thiên sứ, bạn có sống một đời sống chỉ cho người ta thấy Chúa Jêsus không? Hay, bạn có giống như mấy gã chăn chiên, đầy dẫy với sự lạ lùng của Ngài và khoe sự sống ấy tươi mới mỗi ngày vì cớ Chúa Jêsus không? Hay, có phải bạn nhìn nhận rằng giống như gã chủ nhà quán, bạn chẳng có phòng nào cho Chúa Jêsus trong đời sống của bạn? Điều nào đang mô tả bạn đấy?


Bài 8 Luca 2:1-20: "KÌA, CHIÊN CON ĐÃ ĐƯỢC CUNG ỨNG CHO"


Luca 2:1-20
KÌA, CHIÊN CON
ĐÃ ĐƯỢC CUNG ỨNG CHO
Phần giới thiệu: Chúng ta đã quan sát thấy chương trình của Đức Chúa Trời sai Chiên Con của Ngài vào trong thế gian đã được mở ra. Khi con người sa vào tội lỗi trong Vườn Êđen, Đức Chúa Trời đã lập một lời hứa: một ngày kia Đấng Cứu Chuộc sẽ đến. Đấng Cứu Chuộc nầy sẽ đến như một Cứu Chúa của hạng tội nhân. Suốt cả Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã hành động để bày ra sự kiện nầy. Từng của lễ, từng nghi thức trong sự thờ phượng Đức Giêhôva, từng việc Đức Chúa Trời đã làm chuyển thật nhanh nhắm vào giây phút khi Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ bước vào thế giới nầy và trả giá để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi của họ. Tôi nghĩ đến một cơ hội khi người cha tan nát cõi lòng có tên là Ápraham đã trèo lên sườn núi với con trai duy nhứt của mình là Ysác. Ông đang đưa đứa con của mình lên đỉnh ngọn núi ấy đặng dâng nó cho Đức Giêhôva làm một của lễ thiêu. Trên đường lên ngọn núi đó, Ysác đã hỏi cha mình về việc họ sắp làm. Đây là những gì được nói đến trong ngày ấy: Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình rằng: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? Áp-ra-ham rằng: Con ơi! chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi(Sáng thế ký 22.6-8).
            Phân đoạn Kinh Thánh gốc cho chúng ta biết về buổi tối khi lời hứa của người cha được ứng nghiệm. Đây cũng là giây phút mà Đức Chúa Trời hứa sai Đấng Cứu Chuộc của Ngài vào trong thế gian đã được ứng nghiệm. Khi chúng ta nhìn vào các sự cố của buổi tối đặc biệt ấy cách đây 2.000 năm, chúng ta có thể tiếp thu một số việc nói tới cách thức Đức Chúa Trời cung ứng Chiên Con của Ngài.
            Khi Chúa ban cho sự tự do sáng nay, tôi muốn giảng luận với đề tài: “Kìa, Chiên Con đã được cung ứng cho”. Tôi muốn nói cho bạn biết bằng cách nào và tại sao Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus vào thế gian nầy và sự ra đời của Ngài có thể và đang có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Xin cho phép tôi chia sẻ ba phương diện của sự tiếp trợ Chiên Con cho bạn cũng như cho chúng ta “Kìa, Chiên Con đã được cung ứng cho”.
 I. ĐỊA ĐIỂM CÓ QUAN HỆ VỚI SỰ TIẾP TRỢ CHIÊN CON (câu 1-7)
A. Dự kiến địa điểm đó (câu 4) – Sự thực Chúa Jêsus ra đời tại thành Bêtlêhem chẳng phải là một sự tình cờ. Điều nầy đã được nói ra trước khi sự việc xảy ra, Michê 5.2. Sự hiểu biết thông thường nầy có giữa vòng những ai nghiên cứu và biết rõ Kinh Thánh, Mathiơ 2.1-6.
B.  Dự phòng địa điểm đó (các câu 1-6)  – Trong khi sự hiểu biết ấy không khiến cho chúng ta phải kinh ngạc lúc Chúa Jêsus chào đời ở chỗ mà Kinh Thánh chép Ngài phải hạ sanh, các sự cố vây quanh sự đến của Ngài ở đó đang gây nhiều kinh ngạc. Câu 4 cho chúng ta biết Mary và Giôsép sinh sống tại thành Nazarét. Thành phố nầy cách thành Bếtlêhem khoảng 70 dặm.
Vì Đấng Mêsi phải hạ sanh đúng địa điểm, một loạt các biến cố đã tác động để khiến cho việc ấy xảy ra. Một Hoàng đế tà giáo tên là Caesar Augustus sống cách đó hàng ngàn dặm đã phát ra một chiếu chỉ buộc các thần dân của ông ta phải đăng ký và nộp thuế. Mạng lịnh nầy vì cuộc điều tra dân số đã được gửi đi khắp mọi nơi. Sự kêu gọi đã được phát ra trong xứ Israel và Giôsép cùng với Mary trở về lại thành Bếtlêhem, quê hương của tổ phụ mình.
Điều nầy chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với bạn, song việc ấy dạy cho biết rằng Caesar đang cai trị, còn Đức Chúa Trời đang tể trị! Đức Chúa Trời, theo ý định trước của Ngài, đã vận hành tất cả mọi chi tiết cần thiết để Chúa Jêsus các tiên tri nói Ngài phải hạ sanh! Đúng thế, nếu Ngài có thể làm như thế, thì chắc chắn Ngài có thể chăm sóc cho mọi nhu cần nhỏ bé của chúng ta!
C. Tình trạng nghèo khó của địa điểm đó (câu 7) – Chúng ta được truyền cho biết đường lối mà Cứu Chúa vào trong thế gian nầy rất vinh hiển. Khi đôi vợ chồng đến tại thành Bếtlêhem, họ khám phá ra rằng chẳng có một chỗ nào để cho họ trú ngụ hết. Họ tìm được nơi trú ngụ trong một cái chuồng được dùng cho gia súc. Khi Mary hạ sanh Chúa Jêsus, nàng đã đặt Con Trẻ trong một cái máng cho gia súc ăn.
Bạn và tôi không thể khởi sự hiểu tầm cỡ của lẽ thật chứa ở đây. Hãy tưởng tượng xem, chính mình Đức Chúa Trời đã ngự vào trong thế gian. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên vũ trụ và mọi kho báu được thấy có trong vũ trụ ấy. Ngài đã bước vào trong thế gian nầy như một Con Trẻ bé bỏng. Nhưng, Ngài không chào đời trong chỗ xa hoa. Ngài đã ra đời trong chỗ bẩn thỉu của sự nghèo khó thấp hèn. Ngài đã tự hạ mình xuống, rồi bước vào trong thế gian nầy với hình thể của một tôi tớ (Philíp 2.5-8).
Sự ra đời khiêm hạ của Ngài chỉ ra loại đời sống mà Chúa Jêsus sẽ sống trọn thời gian Ngài ở đây trên đất nầy. Tới một điểm trong chức vụ của Ngài, Ngài chẳng có một chỗ nào gọi là nhà cả, Mathiơ 8.20. Khi Ngài chịu chết, nhiều người khác đã cung ứng địa điểm và những thứ cần thiết cho sự chôn cất Ngài, Giăng 19.38-42.
Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên mọi sự và là Đấng đã có bất cứ điều gì, Ngài đã chọn sống một đời sống nghèo khó. Tại sao chứ? Chỉ có một câu trả lời mà thôi: vì Ngài yêu chúng ta! Hãy lắng nghe II Côrinhtô 8.9: Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ngài đã sống như thế để Ngài có thể hiểu rõ mọi gánh nặng của chúng ta, Hêbơrơ 4.15-16.  Ngài đã sống như thế để Ngài có thể bước vào nổi khốn khó của chúng ta, chịu chết trong chỗ của chúng ta rồi cất chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh của chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài bởi đức tin! Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nghèo khó của địa điểm đó!
D. Bức tranh nói tới địa điểm đó (câu 7) – Chúng ta được truyền cho biết Mary đã ẳm lấy con của mình rồi quấn Ngài bằng khăn. Có khi người ta quấn con sơ sinh của họ bằng những mảnh vải trong thời bấy giờ để giúp cho các chi được mạnh khỏe và để cung ứng sự bảo hộ cho đứa trẻ. Tuy nhiên, các mảnh vải nầy là loại được sử dụng để quấn cho thi thể của người chết và sửa soạn cho họ để đem chôn. Thậm chí trong sự ra đời của Ngài, có một hình ảnh của sự chết Ngài nữa. Một lý do khác, Chúa Jêsus được quấn theo cách nầy là vì những khúc vải quấn đó góp phần như một dấu hiệu để cho mấy gã chăn chiên dễ tìm kiếm, câu 12. Một lần nữa, ý định của Đức Chúa Trời đang được bày ra! 
Tiếp đến, chúng ta được truyền cho biết nàng đã ẳm Con Trẻ lên, rồi đặt Ngài vào chiếc máng cỏ. Từ ngữ nầy đề cập tới một cái máng cho gia súc ăn, những con thú sẽ tìm thức ăn của chúng ở đó. Tôi không tin đây là một sự ngẫu nhiên vì Bánh hằng sống (Giăng 6.35) đã được đặt trong một cái máng cho gia súc ăn! Ngài đã đến để làm thỏa mãn cho những linh hồn đói khát của loài người hay chết.  Vì thế, rất thích ứng khi Chúa Jêsus hạ sanh tại thành Bếtlêhem, có nghĩa là Nhà đầy bánh và Ngài được đặt trong trong cái máng cỏ! (Minh họa: Bạn có nếm Bánh của Thiên đàng chưa? Chúa Jêsus có bước vào đời sống của bạn và làm cho linh hồn khát khao của bạn được thỏa chưa? Nếu bạn chịu đến với Ngài, bạn sẽ thấy rằng Ngài đang làm cho linh hồn khát khao được thỏa mãn, Thi thiên 107.9; và Ngài chính là Bánh hằng sống, Giăng 6.35; I Giăng 5.12).
E. Lời hứa về địa điểm đó (câu 7) – Tôi rất vui sướng khi thấy Chúa Jêsus hạ sanh nằm trong máng cỏ chớ không phải trong một cung điện. Tôi rất vui sướng khi Ngài ra đời trong bối cảnh khiêm ty chớ không trong sự sang trọng giàu có. Tại sao chứ? Nếu Ngài chào đời trong một cung điện, mấy gã chăn chiên mà chúng ta đã nói tới trong một phút đồng hồ vừa qua sẽ chẳng tiếp cận được Ngài. Nhưng, vì Ngài đã ra đời trong cảng nghèo khó và trong bối cảnh khiêm hạ, Ngài càng dễ tiếp cận hơn đối với hạng người tầm thường. Bạn và tôi sẽ cảm thấy không thích nghi khi tiếp cận một Cứu Chúa được trưởng dưỡng trong một nơi vinh hoa phú quý; nhưng chúng ta gặp ít bối rối hơn khi đến với Chúa là Đấng đã bước đi trên chính những con đường khó nhọc mà chúng ta đang đi đây.
 II. NHỮNG NGƯỜI CÓ QUAN HỆ VỚI SỰ TIẾP TRỢ CHIÊN CON (các câu 8, 15-19).
(Minh họa: Sự ra đời của Cứu Chúa không xảy ra trong khoảng không. Trong khi dân chúng trong thành Bếtlêhem chẳng biết chi về những biến cố trọng đại đã diễn ra tại thị trấn của họ, Đức Chúa Trời đã tỏ ra những tin tức tốt lành cho mấy gã chăn chiên nghèo nan, khiêm nhường, họ đang sống ngoài thị trấn trên vùng đồi núi xứ Giuđê).
A.  Nghề nghiệp của họ (câu 8) – Kinh Thánh chỉ gọi họ là mấy gã chăn chiên. Đây là những người chịu trách nhiệm trông coi bầy chiên của họ. Công việc nầy bẩn thỉu và khó nhọc lắm. Nó đòi hỏi người ta phải sống xa nhà trong một thời gian khá dài khi họ tìm kiếm những nơi có cỏ cho các bầy chiên của họ. Họ thường là hạng người cộc cằn, thô lỗ, ai nấy đều biết như thế qua đời sống tội lỗi và các đường lối gian ác của họ. Mấy gã chăn chiên thường bị coi là ô uế theo nghi thức vì các bổn phận mà nghề nghiệp của họ đòi hỏi. Công việc của họ cũng ngăn không cho họ đến dự nhóm thường xuyên tại Đền Thờ, ở đó họ có thể được làm cho sạch. Kết quả là, những người nầy bị coi là thấp kém nhất trong hàng thấp kém. Tất nhiên, có thể là những người nầy đã trông chừng số chiên con một ngày kia sẽ được dùng làm của lễ trong đền thờ. Tuy nhiên, chính những người nầy đã nghe được những tin tức vui mừng trước tiên. Chính những người nầy, họ đã nhận lãnh sứ điệp nói tới sự bình an từ thiên sứ của Chúa.
Minh họa: Đúng là một ơn phước! Có nhiều người sẽ chẳng quan tâm đến bạn. Người ta có thể nhìn bạn với sự giả vờ vì cớ bạn là ai hay vì cớ những gì bạn đã làm trong cuộc sống. Nhưng, có một Đức Chúa Trời ở trên trời Ngài yêu thương bạn bất chấp mọi sự. Có một Đức Chúa Trời là Đấng ao ước muốn cứu bạn, nếu bạn chịu đến với Ngài! Tôi dám chắc rất vui sướng hôm nay vì Chúa chẳng giữ quá khứ của tôi để nghịch lại tôi!
B. Sự vâng phục của họ (các câu 15-16) – Không lâu sau khi mấy gã nầy nghe được các tin tức nói tới sự ra đời của Cứu Chúa, họ để bầy chiên lại trên sườn đồi rồi chạy vào trong thị trấn Bếtlêhem để tìm Chúa Jêsus. Khi họ đến nơi, họ thấy mọi sự đúng y như thiên sứ đã nói. Đúng là một hình ảnh của ân điển!  Bất chấp quá khứ của một người hay họ đã rơi vào chỗ thấp hèn trong cuộc sống, vẫn còn có hy vọng cho họ trong Chúa Jêsus. Chúa chẳng xua một ai đi đâu, nhưng mời gọi hết thảy những ai chịu đến gặp Ngài và được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời! Bất chấp tình trạng của bạn có như thế nào trong cuộc sống, nếu bạn chịu đến với Chúa Jêsus, Ngài sẽ cứu linh hồn bạn! Đừng để cho một tội lỗi nào, hay một tình huống nào đứng giữa bạn và Thiên đàng. Hãy đến với Chúa Jêsus hôm nay, vì Ngài sẽ chẳng xua bạn đi đâu, Giăng 6.37.
C. Bổn phận của họ (các câu 17-19) – Không lâu sau khi họ nhận ra tầm quan trọng của những việc mà họ đã kinh nghiệm, họ bắt đầu chia sẻ những tin tức với mọi người mà họ gặp gỡ. Họ nói cho mọi người biết về Con Trẻ nằm trong máng cỏ chính là Đấng Christ là Chúa. Tất nhiên, người nào nghe họ nói đều lấy làm kinh ngạc khi nghe mấy gã chăn chiên nói về những vụ việc thuộc linh như thế, nhưng tôi thích nghĩ ai đó chịu chú ý sứ điệp rồi chạy đến để tận mắt mình xem thấy.
         Một trong những ơn phước của Tin Lành ân điển, ấy là quá hay nên không thể giữ im lặng được.  Không lâu sau khi bạn kinh nghiệm quyền phép của Tin Lành ấy, bạn muốn nhiều người khác cũng kinh nghiệm được quyền phép ấy nữa. Thực vậy, người nào nhìn biết những tin tức tốt lành nói tới ơn cứu rỗi qua Chúa Jêsus đều chịu nghĩa vụ thiêng liêng phải chia sẻ các tin tức tốt lành đó cho từng người mà họ đã gặp gỡ khi họ hành trình qua cuộc sống, Mác 16.15; Mathiơ 28.19-20; Công Vụ các Sứ đồ 1.8. Chúng ta có một Cứu Chúa và chúng ta có một sứ điệp xứng đáng cho việc chia sẻ. Nguyện Chúa giúp chúng ta biết đi ra và thuật cho một thế giới bị hư mất biết về một Cứu Chúa chuộc tội!
III. SỰ NGỢI KHEN CÓ QUAN HỆ TỚI SỰ TIẾP TRỢ CHIÊN CON (các câu 9-14; 20).
A. Đã có sự ngợi khen ở trên trời (các câu 9-14) – Khi mấy gã chăn chiên kia lo liệu công việc của một đêm nhạt nhẽo khác với bầy chiên của họ, có một việc đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Có sự xuất hiện của một đoàn thiên binh thiên sứ, mang các tin tức tốt lành cho rằng thiên đàng đã lan tỏa khắp cả đất, và sẽ chẳng có một việc chi giống như thế xảy ra nữa.
1. Sự xuất hiện ở trên trời (câu 9) – Thình lình, thiên sứ của Chúa hiện ra bên trên mấy gã chăn chiên đó. Không nghi ngờ chi nữa, thiên sứ đang rực rỡ với sự sáng láng của chính Thiên đàng và giống như tia chớp, Ngài soi sáng cả bầu trời lúc ban đêm. Mấy gã chăn chiên ngay lập tức đã lấy làm kinh khủng bởi vị khách viếng của họ thuộc hàng thiên sứ.
2. Lời loan báo thiên thượng (các câu 10-12) – Thiên sứ không để họ lại trong nổi sợ hãi quá lâu.  Ngài bắt đầu phán, và khi Ngài đang phán, Ngài chia sẻ với mấy gã chăn chiên một sứ điệp từ Thiên đàng mà trần gian đã trông đợi để nghe trong 4000 năm.  Ngài nói cho họ biết rằng Nguồn Hy Vọng của mọi thời đại đã được cung ứng cho. Ngài nói cho họ biết một Đấng Cứu Thế đã lâm phàm. Ngài nói cho họ biết Đấng Christ, Đấng Mêsi, Đấng Chịu Xức Dầu, thế gian đã trông đợi Ngài kể từ khi trong Vườn Êđen Đức Giêhôva báo cho Êva biết Ngài sẽ ngự đến (Sáng thế ký 3.15), Đấng ấy đã đến. Ngài nói cho họ biết Chúa sẽ hạ sanh tại thành Bếtlêhem! Ngài cũng nói cho họ biết chỗ để tìm gặp Con Trẻ và phải công nhận Ngài như thế nào khi họ đến tại chỗ Ngài đang nằm.         Đúng là một lời loan báo! Thế gian đã dầm mình trong cái nắm bắt của tội lỗi trong hàng ngàn năm; thế gian đã trông đợi sự hiện ra của Đấng sẽ cắt đứt sợi dây tội lỗi và giải thoát con người ra khỏi sự rủa sả. Giờ đây, Ngài đã đến! Sự chờ đợi đã qua đi rồi! Ơn cứu rỗi sẽ được hoàn tất, y như Đức Chúa Trời đã hứa ơn ấy sẽ hoàn tất vậy! Và lời loan báo đã được lập ra cho mấy gã chăn chiên khiêm nhường kia đang lo liệu những công việc bình thường trong cuộc sống! Bạn hãy chú ý, thiên sứ đã đưa sứ điệp ra theo cách riêng cho mấy gã chăn chiên, đã sanh cho các ngươi, câu 11. Cảm tạ Đức Chúa Trời, sứ điệp là một sứ điệp riêng tư! Sứ điệp ấy được ban ra cho mấy gã chăn chiên đó, nhưng sứ điệp ấy đã được ban ra cho cả mọi người nữa, Khải huyền 22.17. Khi Đức Chúa Trời xen vào trong những sự kiện bình thường trong đời sống của bạn, làm ơn đừng để cho Ngài đi chỗ khác! Bạn không bao giờ biết khi nào Đức Chúa Trời   sẽ lấy cái thường lệ và tầm thường rồi đổi nó thành một sự kiện siêu nhiên trong đời sống của bạn đâu!  Khi Ngài làm như thế, đấy là sự kêu gọi của Ngài dành cho bạn hãy tiếp nhận Ngài bởi đức tin và được cứu bởi ân điển Ngài!
3. Bài ca thiên thượng (các câu 13-14)  – Không lâu sau khi vị thiên sứ nầy hoàn tất việc phân phát sứ điệp thiên thượng cho mấy gã chăn chiên, một đoàn đông thiên binh thiên sứ hiệp với vị thiên sứ nầy, họ ngợi khen Đức Chúa Trời và công bố lẽ thật mà sứ điệp quả là dành cho mọi người! Thật là lý thú khi các thiên sứ xuất hiện, nội dung những câu nói của họ đã được thốt ra để ngợi khen và tôn vinh danh của Chúa.  (Minh họa: Đúng là họ đã không ca hát! Họ đã không ca hát về Satan Claus. Họ không ca hát về Frosty hay Rudolph. Họ đã cất giọng ca họ lên và họ rền vang sự ca ngợi Đức Chúa Trời ở trên cao. Chúng ta có thể rút được một bài học từ mùa Lễ Giáng Sinh nầy!)
B. Đã có sự ca ngợi của loài người (câu 20) – Sau khi mấy gã chăn chiên nghe được sứ điệp và đã gặp Chúa rồi, họ trở về với bầy chiên của họ, họ đi với dáng dấp đầy sự vui mừng. Giọng của họ cũng cất lên đến Đức Chúa Trời trên thiên đàng để ngợi khen Ngài vì món quà vinh hiển. Nhưng, hãy chú ý sự khác biệt giữa sự ngợi khen của họ và sự khen ngợi của hàng thiên sứ. Các thiên sứ ca ngợi Chúa vì những gì Ngài đã làm cho tha nhân, câu 11. Mấy gã chăn chiên ca ngợi Chúa vì mọi điều mà Ngài đã làm cho họ, câu 20!  Có một sự khác biệt. Tôi lấy làm vui vì mọi điều mà Chúa đã làm ra cho bạn; nhưng tôi dám chắc rằng Chúa đã làm ra một việc trong lòng tôi vì tôi cũng có thể ngợi khen Ngài nữa.
1. Sự ngợi khen của tấm lòng tin quyết – Khi họ nghe sứ điệp, không nghi ngờ chi nữa, mấy gã chăn chiên nầy đã lấy làm lạ và có thể có đôi chút hoài nghi. Nhưng, khi họ tìm thấy Chúa Jêsus, y như các thiên sứ đã nói họ sẽ tìm thấy; khi đích thân họ gặp Ngài, họ có thể ngợi khen Ngài từ một tấm lòng đã tin chắc vào lẽ thật!
            Minh họa: Tôi đã được trưởng dưỡng để tin theo câu chuyện Giáng Sinh. Trọn đời sống tôi, tôi đã nghe kể về Chúa Jêsus hạ sanh tại thành Bếtlêhem và tôi tin việc ấy là thật. Rồi, câu chuyện ấy luôn luôn đem lại sự vui mừng cho tấm lòng tôi, thậm chí khi tôi là một người bị hư mất. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà tôi đã gặp Ngài cho bản thân mình y như các nhà truyền đạo và Kinh Thánh đã nói tôi sẽ gặp. Khi tôi đã gặp Ngài, tôi có thể ngợi khen Ngài vì tôi biết rõ sự ấy là thật! Tôi biết rõ Ngài hằng sống! Tôi biết Ngài là Đấng Cứu Chuộc của tôi! Tôi có thể ngợi khen Ngài vì Ngài còn hơn là một câu chuyện nữa; Ngài đã trở thành Cứu Chúa của tôi! Có phải đấy là bằng chứng của bạn không? Dứt khoát phải là thế đấy!
2. Sự ngợi khen của những tấm lòng đã được thay đổi – Đúng là một việc rất hay khi nhìn thấy một nhóm chăn chiên da bọc xương, lỗ mãng rời thị trấn ấy trong sự vui mừng và ngợi khen danh của Chúa. Không nghi ngờ chi nữa, lần vừa qua họ đã đi ngang qua thành Bếtlêhem họ đã rủa sả và hành động giống như họ là hạng tội nhân vậy. Còn bây giờ, họ là những con người mới và họ rất phấn khích vì việc đó! Họ không kềm được sự ngợi khen và họ trở lại với các bầy chiên của mình khi những tiếng reo hò của họ đầy dẫy bầu không khí lúc ban đêm!
            Minh họa: Đấy là những gì cuộc gặp gỡ Chúa Jêsus sẽ đem lại cho bạn đấy! Có thể Ngài không khiến bạn phải reo hò, ít nhất trong đời nầy, nhưng Ngài sẽ thay đổi bạn, II Côrinhtô 5.17. Ngài sẽ ban cho bạn một đời mới và phương thức sống mới để bước đi với nó! Khi Ngài ngự vào, Ngài làm thay đổi mọi sự! Và khi Ngài làm thay đổi, sẽ có một số phấn khích về sự thay đổi ấy. Sẽ có một sự vui mừng rộn rã.  Rốt lại, khi Ngài cứu linh hồn bạn, Ngài thay đổi bạn và đầy dẫy bạn với vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển (I Phierơ 1.8). Chắc chắn, một số vui mừng ấy sẽ rò rĩ ra hết lúc nầy đến lúc khác! Khi Chúa Jêsus bắt lấy bạn, giải cứu và thay đổi bạn, bạn sẽ muốn ngợi khen Ngài vì Ngài là ai và Ngài đã làm gì trong đời sống của bạn!
Phần kết luận:  Há bạn chẳng đồng ý với tôi khi cho rằng câu chuyện Giáng Sinh là một câu chuyện đặc biệt sao?  Đức Chúa Trời sẽ sai Con yêu dấu của Ngài vào trong thế gian nầy để chịu chết cho hạng tội nhân là một ơn phước trổi hơn cả sự mô tả nữa. Ngài sẽ yêu chúng ta tới cấp độ làm ngạc nhiên trổi hơn quyền lực của lời lẽ để mô tả nữa.
            Tất nhiên, câu chuyện ấy chẳng là gì hết, chỉ là một câu chuyện thôi cho tới chừng nào bạn kinh nghiệm quyền phép của Chiên Con Đức Chúa Trời theo một phương thức riêng tư. Bạn có thể vui mừng khi nghe câu chuyện Giáng Sinh và bạn sẽ ưa thích thời điểm Lễ Giáng Sinh lắm, nhưng bạn đã bỏ sót ý nghĩa thực nếu bạn chưa hề tin cậy Chúa Jêsus là, Cứu Chúa của mình. Cho tới chừng nào bạn chịu tiếp nhận Chiên Con của Đức Chúa Trời làm Cứu Chúa của riêng bạn và cho tới chừng nào bạn nhìn biết quyền phép cứu rỗi của Ngài, bạn sẽ không thực sự hiểu rõ Lễ Giáng Sinh và sự kỳ diệu của những gì Đức Chúa Trời đã thực thi khi Ngài cung ứng Chiên Con của Ngài vì tội lỗi của thế gian.
            Có phải bạn đang ở trong mối quan hệ cá nhân với Chúa Jêsus hôm nay chăng? Nếu bạn đang ở trong đó, thì bạn biết rõ những điều tôi đang nói đến.  Nếu bạn chưa ở trong đó, bạn có thể đạt tới chỗ nhận biết Ngài nếu bạn bởi đức tin chịu đến trước mặt Ngài và tin cậy Ngài. Liệu bạn có làm thế hôm nay chăng? Liệu bạn có vòng tay ôm lấy Chiên Con của Thiên đàng làm Cứu Chúa của linh hồn bạn không? Chiên Con đã được cung ứng cho bạn rồi, nhưng Ngài sẽ chẳng làm chi tốt lành cho bạn trừ phi bạn chạy đến với Ngài.
Bài 7 Luca 2:1-20: "NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA ĐANG BỎ RA NGOÀI LỄ GIÁNG SINH"


Luca 2:1-20

NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA
ĐANG BỎ RA NGOÀI LỄ GIÁNG SINH

Phần giới thiệu: Đối với hầu hết mọi người, Lễ Giáng Sinh là thời điểm kỳ diệu trong năm. Cơ đốc nhân kỷ niệm như chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời sai phái Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ vào trong thế gian để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Đây là thời điểm để gia đình tề tựu về cùng những bữa ăn ngon lành. Đây là thời điểm dành cho cây cối, trang hoàng với kim tuyến, nhiều ngọn đèn, cùng các giai điệu Giáng Sinh. Đây là thời điểm của cho và nhận. Đây là thời điểm khi hết thảy chúng ta dừng lại, suy gẫm về lý do tại sao chúng ta có mùa lễ ở chỗ thứ nhứt. Đây là thời điểm để dâng lời cảm tạ, và tán thưởng những người nào quí báu nhất trong đời sống của chúng ta.

Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, Lễ Giáng Sinh là thời điểm của cô độc và buồn rầu, khi chúng ta xử lý với nỗi đau trong lòng khi vắng bóng những người không còn sống ở đây nữa. Đối với nhiều người khác nữa, Lễ Giáng Sinh là một Lễ rất đau lòng vì họ thiếu tài chánh để cho những người họ yêu mến những thứ mà họ muốn cho những kẻ ấy. Đối với nhiều người, đây là thời điểm để họ mãi mê với những thức ăn ngon lành, quay quần bên những gói quà, khắc phục nhiều nan đề gắn với kỳ lễ, và nỗ lực để bù đắp lại các thất bại trong năm ngoái.

Lễ Giáng Sinh là thời điểm kỷ niệm dành cho Hội thánh. Có lẽ Chúa Jêsus chào đời vào thời điểm nào đó trong năm thì chẳng phải là vấn đề đâu. Dù đó là mùa xuân, mùa hè, mùa thu hay mùa đông thì chẳng phải là vấn đề. Vấn đề, ấy là Đức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã sai Con yêu quí của Ngài vào thế gian để nhiều tội nhân sẽ được cứu ra khỏi tội lỗi của họ, ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và ra khỏi hồ lửa của Địa Ngục.

Chung quanh nhà thờ, chúng ta kỷ niệm bằng cách hát lên những bài Thánh ca Giáng Sinh, rao ra các bài giảng nói về Chúa Giáng Sinh, dạy dỗ những bài học Giáng Sinh trong Lớp Trường Chúa Nhật, và có những vở kịch nói về Chúa Giáng Sinh. Tôi không biết về bạn, nhưng tôi thích những vở kịch Giáng Sinh ở nhà thờ. Họ không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mặc dù tôi nhận thấy vỡ kịch năm nay sẽ cạnh tranh với xuất phẩm của Broadway. Cái điều tôi ưa thích về những vỡ kịch Giáng Sinh, ấy là họ đang rao giảng Tin Lành. Hạng người bị hư mất đến xem, họ có cơ hội để nghe nói về lý do tại sao Đức Chúa Jêsus Christ đã ngự vào thế gian, và các thánh đồ có cơ hội để được nhắc nhớ về tình yêu và ân điển rời rộng của Đức Chúa Trời đến nỗi đã cung ứng cho họ một Đấng Cứu Thế.

Phần tôi ưa thích trong vở kịch Giáng Sinh là bối cảnh Đêm Giáng Sinh. Bạn biết cảnh ấy, khi Mary và Giôsép xuất hiện và đặt Con Trẻ Jêsus vào trong máng cỏ!?! Có một ngôi sao phía trên đầu, và chúng ta được nhắc nhớ đến bối cảnh khiêm hạ trong sự ra đời của Cứu Chúa chúng ta. Mấy gã chăn chiên đến. Các thiên sứ hiện ra. Mấy thầy bác sĩ cũng xuất hiện. Và, mấy em thiếu nhi giả trang như bầy chiên, mấy con lừa, và mấy con bò cũng có ở đó nữa.

Bối cảnh Chúa Gián g Sinh, thật như vốn có, nhắc cho chúng ta nhớ đến một lẽ thật rất quan trọng. Bối cảnh ấy nhắc cho chúng ta nhớ rằng trong dịp Lễ Giáng Sinh, chúng ta đang kỷ niệm sự Chúa hoá thân thành nhục thể. Chúng ta kỷ niệm khoảnh khắc khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt rồi bước đi giữa vòng loài người. Chúng ta kỷ niệm tình yêu và ân sũng của Đức Chúa Trời, Ngài bằng lòng gạt bỏ hết sự vinh hiển thiên thượng của Ngài để chào đời trong bối cảnh khiêm hạ nhất, hầu cho hạng người bị hư mất như chúng ta sẽ được cứu. Mọi sự chúng ta đặt để trong Lễ Giáng Sinh, và từng người tiêu biểu trong Lễ Giáng Sinh đã tôn vinh hiển cho Cứu Chúa.

Khi chúng ta nhìn xem Lễ Giáng Sinh, chúng ta thường mĩm cười với dáng vẻ kỳ lạ và tính đơn sơ của Lễ ấy. Chúng ta thấy thiệt là đáng buồn cười trong trang phục và trong chỗ rất khôi hài của các em. Chúng cứ ngọ nguậy luôn, vì là trẻ con, có phải không? Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn xem Lễ Giáng Sinh, tôi hy vọng Lễ ấy chạm đến chỗ nào đó sâu lắng trong tấm lòng của chúng ta. Tôi hy vọng Lễ ấy cứ mãi là một sự nhắc nhớ luôn rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta; rằng Ngài đã ngự đến trần gian nầy để chịu chết vì chúng ta; rằng Ngài đã trả một giá không ai có thể nghĩ được để cung ứng một sự cứu rỗi thật vinh hiển cho hết thảy những ai chịu tiếp nhận Ngài.

Và, đấy là những gì là sai trật với Lễ Giáng Sinh. Chẳng có gì sai với cách nhìn xem Lễ ấy, hay với thứ trang phục chúng ta đang mặc, hay với sứ điệp chúng ta đang rao báo khi bày ra bối cảnh Giáng Sinh. Vấn đề với Lễ Giáng Sinh là ai bị bỏ sót từ Lễ ấy.

Hãy suy nghĩ xem. Mọi người chúng ta bày ra trong bối cảnh Giáng Sinh là có ai đó được mô tả là người đang thờ lạy Đức Chúa Jêsus Christ.

•  Thiên sứ đã thờ lạy Ngài - Luca 2:8-14
•  Mấy gã chăn chiên đã thờ lạy Ngài - Luca 2:8-20
•  Mấy thầy bác sĩ đã thờ lạy Ngài - Mathiơ 2:1-11
•  Những con thú, theo cách thức riêng của chúng, đã thờ lạy Ngài - Rôma 1:19-20

Vì vậy, chúng ta nhìn thấy nhiều người dính dáng vào bổi cảnh Chúa Giáng Sinh và đấy là những gì dầm thấm sâu xa vào tâm trí chúng ta. Chúng ta thấy có ấn tượng rằng Chúa Jêsus chịu chết vì mọi những người kính mến Ngài. Rằng Ngài đã đến trong thế gian đế phó mạng sống Ngài cho hạng người nhơn đức giữa vòng chúng ta. Toàn bộ câu chuyện chỉ có từng ấy thôi. Có nhiều người dính dáng vào truyện tích Chúa Giáng Sinh, họ không xuất hiện ra trong bối cảnh Chúa Giáng Sinh. Họ là những mảng bị bỏ quên trong truyện tích Chúa Giáng Sinh.

Cái điều chúng ta cần phải ghi nhớ trong dịp Lễ Giáng Sinh, và suốt cả năm, ấy là Đức Chúa Jêsus Christ đã không đến với thế gian nầy để chịu chết cho những người kính mến Ngài. Vì chẳng có ai kính mến Ngài theo cách tự nhiên đâu! Ngài đã đến để phó mạng sống Ngài cho những kẻ thù ghét Ngài và mong muốn Ngài chết đi. “…Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội Mác 2:17.

Cái điều tôi muốn nói trong sứ điệp nầy là hãy nhìn vào bối cảnh Chúa Giáng Sinh từ một góc cạnh khác biệt hoàn toàn kìa. Tôi muốn xới bối cảnh ấy lên. Tôi muốn đặt một số người vào bối cảnh Chúa Giáng Sinh để chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến gồm cả những vai diễn trên sân khấu của chúng ta.

Tôi muốn rao giảng về Những Người Chúng Ta Đang Bỏ Ra Ngoài Lễ Giáng Sinh. Cho phép tôi chỉ cho bạn thấy một số nhóm mà Chúng Ta Đang Bỏ Ra Ngoài Lễ Giáng Sinh. Trong khi chúng ta bỏ số người nầy ra ngoài bối cảnh Chúa Giáng Sinh của chúng ta hết năm nầy sang năm khác, Đức Chúa Trời đã không gạt bỏ họ ra khỏi tình yêu và ân sũng của Ngài!

I.  CHÚNG TA BỎ RA NGOÀI KẺ DỐT NÁT
Hạng người đầu tiên mà chúng ta sẽ xem xét đến là Caesar Augustus. Luca 2:1-6 cho chúng ta biết rằng Caesar Augustus đã ra lịnh “thu thuế” trong vương quốc của ông ta. Caesar Augustus là cháu của Julius Caesar, và là kẻ nối nghiệp của ông ta. Ông ta đã chọn danh Augustus như một sự cống hiến trạng thái vĩ đại của ông ta. August [tháng Tám] của chúng ta được đặt theo tên của ông ta.

Augustus đã ra lịnh cho dân sự ông ta phải nộp thuế. Điều nầy có ý nói rằng ông ta đang thực hiện một cuộc điều tra dân số. Chúng ta muốn dứt bỏ bao nhiêu người hiện có trong vương quốc của ông ta. Có lẽ ông ta đã lo công việc nầy như sự chuẩn bị thâu một thứ thuế trên dân sự để làm tăng doanh thu.

Caesar Augustus tự xem mình là một vì thần. Từng công dân Lamã bị buộc phải nộp một chút hương trên bàn thờ rồi thờ lạy ông mỗi năm một lần. Cái điều Augustus không biết ấy là Đức Chúa Trời có một, chơn thật đang sử dụng tên Lamã dốt nát, nghèo ngặt nầy để hoàn thành ý chỉ tối thượng của Ngài. Cái điều Augustus không biết, ấy là Đức Chúa Trời đang sử dụng ông ta, là kẻ cầm quyền trên đế quốc quyền lực nhất trên thế gian, để hoàn thành ý chỉ tối thượng của Đức Chúa Trời là để làm ứng nghiệm một lời tiên tri từ ngàn xưa.

Chúng ta chẳng có cách gì để biết được những lý lẽ của con người về lý do tại sao Augustus đã định kỳ điều tra dân số như ông ta đã làm. Tuy nhiên, chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời có mặt ở đàng sau thời điểm ấy.Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài Galati 4:4–5.

Trở lại trong Vườn Êđen, Đức Chúa Trời đã hứa với Ađam và Êva rằng Ngài sẽ sai một Đấng Cứu Thế vào thế gian, Sáng thế ký 3:15. Đức Chúa Trời đã hành động xuyên suốt dòng lịch sử của con người cho tới chừng kỳ hạn trọn vẹn đã đến cho Ngài phải sai phái Con Ngài, là Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến khi nhiều điều kiện của con người đã đâu đó rõ ràng rồi.

Khi Đức Chúa Trời sai Con Ngài vào trong thế gian, thế giới ngày xưa đã hưởng lợi ở một số điều kiện rất là dễ dàng rao truyền những tin tức tốt lành nói tới ơn cứu rỗi. Một số điều kiện đấy là:
•  Luật pháp Lamã – Điều nầy đã bảo vệ Phaolô cùng nhiều người khác khi họ đi khắp thế giới Lamã và lo rao giảng Tin Lành.
•  Sự hoà bình của người Lamã – Việc thiếu vắng chiến tranh trong Đế Quốc Lamã đã giúp cho các Sứ đồ và nhiều tìn hữu đầu tiên khác đi lại thoải mái, không có sợ hãi.
•  Những con đường của người Lamã – Những con đường của người Lamã, một số các con đường ấy hãy còn sử dụng ngày nay, giúp cho các Cơ đốc nhân đầu tiên có được phương tiện đi lại dễ dàng từ thành nầy sang thành khác.
•  Ngôn ngữ Hylạp – Ngôn ngữ Hylạp, là ngôn ngữ phổ thông nhất trong thế giới thời bấy giờ, là ngôn ngữ trọn vẹn cho việc rao giảng Tin Lành. Tiếng Hylạp là thứ ngôn ngữ diễn cảm khiến cho lẽ thật sâu sắc được giải thích đến từng chi tiết.

Khi Augustus phấn phát chiếu chỉ của ông ta, ông ta không biết rằng mình cũng đang được Đức Chúa Trời sử dụng để làm ứng nghiệm lời tiên tri từ xa xưa. In Michê 5:1, Kinh Thánh chép: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng”. Vì các gia đình của Giôsép và Mary đều xuất thân từ thành Bếtlêhem, mạng lịnh được ban ra đã buộc họ phải đi từ thành Naxarét, Luca 2:4, đến thành Bếtlêhem, nơi Chúa Jêsus chào đời, Luca 2:6.

Augustus vốn chẳng biết gì về sự mình dính đáng đến chương trình tối thượng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông là một phần trong truyện tích Giáng Sinh cũng như các thiên sứ và mấy gã chăn chiên kia vậy.

Chúa Jêsus đã ngự đến trong thế gian nầy để cứu những con người giống như Augustus. Ngài đã đến để cứu những kẻ nào đang dốt nát về Đức Chúa Trời và đang sống vì bản thân mình. Ngài đã đến để cứu kẻ bị chết mất, kẻ bị dối gạt, kẻ hư hoại, và kẻ bị định phải như vậyÊphêsô 2:1-4. Ngài đã đến để cứu những ai đi ngang qua đời nầy mà chẳng chút suy nghĩ gì về Đức Chúa Trời hay ý muốn của Ngài. Ngài đã đến để cứu hạng tội nhân hư mất ra khỏi tội lỗi của họ và ra khỏi bản thân họ. Kẻ dốt nát, hạng người giống như Caesar Augustus, là “hễ ai” mà Chúa Jêsus đã đến đặng cứu họ, Rôma 10:13.

I.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ dốt nát

II.  CHÚNG TA BỎ RA NGOÀI KẺ DỬNG DƯNG

Luca 2:7 giới thiệu cho chúng ta biết một người khác, người nầy là một phần trong truyện tích Giáng Sinh với lời lẽ: “…vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Ở các nhà quán thời xưa, có một người làm chủ quán. Người chủ quán lo quan sát nhà quán và thu lấy tiền bạc từ những kẻ đến trọ trong quán của ông ta.

Nhà quán ở Trung Đông xưa không giống như các khách sạn hiện đại của chúng ta. Quán thường là một cái sân rộng, mái bạt dựng lên xung quanh, hay có chỗ trú ẩn khác mà ở đó người ta có thể nằm xuống ngủ lúc ban đêm. Quán cung ứng cho những khách lạ một chỗ an toàn và nghỉ ngơi khi dừng chân ghé lại. Chủ quán sẽ được khách trả tiền cho một chỗ trọ, và bổn phận của ông ta là cung ứng nơi ở với thức ăn, thức uống.

Nhà quán tại thành Bếtlêhem là một nhà quán xưa. Quán cứ hoạt động như thế bao lâu nay. Quán ấy ai cũng biết là “Quán Kim-ham” được đặt tên theo tên của người bạn của Vua David, II Samuên 19:38-40. Giêrêmi đã trọ ở quán ấy khi ông bị bắt dẫn tới Ai cập, Giêrêmi 41:17.

Khi Giôsép đến tại nhà quán ở thành Bếtlêhem với Mary đang có thai, chủ quán xua họ đi vì nhà quán đã đầy ắp với khách lạ. Lời lẽ của ông ta nói với họ khi ông ta xua họ đi cho họ biết chẳng còn có chỗ trống nữa. Nhưng, điều đó có đúng không? Còn về căn phòng của ông ta thì sao? Ông ta có thể cung ứng cho Mary và Giôsép căn phòng của mình để trọ tạm trong đêm. Ông ta có thể, nhưng ông ta là người dửng dung đối với nhu cần của họ. Như một tư tưởng đến sau, ông ta chỉ cho họ cái hang, chỗ mà mấy con thú bị cột ở đó. Có lẽ họ có thể tìm chỗ trọ cho mình ở đó.

Sự thực là, chủ quán nầy không chút cảm động về Mary và về nhu cần của nàng. Ông ta dửng dung trước sự thực chương trình thiêng liêng của Đức Chúa Trời đã khiến ông ta mặt đối mặt với Đấng Cứu Thế của nhân loại, và không chút suy nghĩ, ông ta đã xua Ngài đi.

Chủ quán đã rất dửng dung trong đêm đó, nhưng ông ta là một phần trong truyện tích Giáng Sinh giống như bao người khác có mặt ở đó. Chúng ta thường không nhắc đến ông ta, song ông ta cũng cần phải được kể đến nữa.

Thế giới của chúng ta đầy dẫy với nhiều người giống như chủ nhà quán nầy. Quán đầy dẫy với những con người luôn bận rộn với cuộc sống, với bản thân họ, họ chẳng có chút thì giờ nào dành cho ai cả, cho bất cứ chuyện gì khác. Khi họ nghe Tin Lành, họ rất dửng dưng với Tin Lành. Họ không quan tâm đến Đức Chúa Trời, đến Đức Chúa Jêsus Christ, hay Tin Lành ân điển. Họ nghĩ tới những việc đó, thì chẳng có việc gì phải làm với họ cả, hay với cuộc sống mà họ đang sống. Họ lắng nghe phần làm chứng của chúng ta và chẳng chút cảm động. Họ đi ngang qua nhà thờ của chúng ta mà chẳng chút suy nghĩ với những gì chúng ta đang làm hay với Đức Chúa Trời mà chúng ta đang hầu việc.

Họ không biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ cũng đã chịu chết cho hạng người dửng dưng kia nữa. Ngài chịu chết cho chính những người ít quan tâm đến Ngài. Ngài chịu chết cho hạng người bận rộn, hạng người lấy cái tôi làm trọng. Ngài chịu chết cho những người không thể nhìn thấy quá cái sóng mũi của họ. Ngài chịu chết cho bạn đấy!

Khi Chúa Jêsus đến: Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy Giăng 1:11. Nhưng, dù gì đi nữa thì Ngài đã đến. Ngài đã đến và Ngài đã chịu chết. Ngài đã chịu chết để cứu kẻ dửng dưng ra khỏi tội lỗi của họ, và ra khỏi cái tôi của họ. Họ là một phần trong “hễ ai”, Chúa Jêsus đã chịu chết vì họ. Chúa Jêsus đã chịu chết cho kẻ dửng dưng! Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống Giăng 7:37. Nếu kẻ dửng dưng nghe theo Ngài, rồi đến cùng Ngài, họ sẽ được cứu, Giăng 6:37.

I.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ dốt nát
II.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ dửng dưng

III.  CHÚNG TA BỎ RA NGOÀI KẺ HOÀI NGHI
Luca 2:15-18 giới thiệu cho chúng ta một nhóm người khác, họ bị bỏ ở ngoài bối cảnh Giáng Sinh từng năm một. Mấy gã chăn chiên đã nghe thấy sứ điệp của các thiên sứ rồi họ ra đi, nhanh như có thể được, đến thành Bếtlêhem để nhìn xem Con Trẻ Jêsus. Khi họ nhìn thấy Ngài, họ đã tin theo sứ điệp của thiên sứ, và đã thờ lạy Chúa, họ trở về với bầy chiên của họ.

Khi mấy gã chăn chiên nầy trên đường trở lại với vùng đồi núi với bầy chiên của họ, họ nói với mọi người họ gặp gỡ về con trẻ nằm trong máng cỏ và về sứ điệp của các thiên sứ. Câu 18 chép rằng ai nấy nghe câu chuyện “đều lấy làm lạ”. Cụm từ nầy ý nói “thấy có ấn tượng, hay lạ lùng”. Cụm từ nầy mang ý tưởng nói tới việc “rất đỗi ngạc nhiên” bởi việc gì đó. Các tin tức mà mấy gã chăn chiên đã nói đã khiến mấy cái miệng phải há hốc ra kinh ngạc khi họ rời đi!

Họ đã lấy làm lạ vì mấy gã chăn chiên bẩn thỉu, dơ bẩn đang đi qua các đường phố Bếtlêhem ngợi khen Đức Chúa Trời và đã rao giảng về sự đến của Đấng Mêsi. Người nào nghe thấy câu chuyện đều lầy làm lạ! “Đấng Mêsi đã ra đời tại thành Bếtlêhem? Ngài đã đến như một con trẻ, và Ngài đã đến đó trong chiếc máng cỏ ư?” Đó là loại sự việc mà có lẽ họ đã kháo nhau trong đêm ấy.

Họ đã nghe câu chuyện, rồi câu chuyện ấy gây ấn tượng trên họ, nhưng họ không hề ra đi đặng nhìn xem coi chuyện ấy có thật hay không!?! Buồn thay! Đấng Cứu Thế của thế gian đã ở rất gần, và họ không đến với Ngài để tận mắt mình trông thấy.

Một lần nữa, điều nầy mô tả rất nhiều người trong chính thế giới của chúng ta. Chúng ta rao giảng Tin Lành. Chúng ta nói cho thế gian biết rằng Chúa Jêsus yêu thương họ. Thế là họ nghe sứ điệp, và họ nhìn thấy nhiều đời sống được thay đổi nơi những người đạt tới chỗ nhìn biết Chúa, nhưng họ không hề tìm biết cho chính mình. Họ bỏ qua hết cơ hội nầy đến cơ hội khác không đích thân mình gặp gỡ Chúa. Có thể họ quá bận rộn. Có thể họ quá rối reng với cuộc sống. Có thể họ e sợ cái giá phải trả. Bất cứ lý do nào của họ, họ đã bỏ sót việc tốt nhứt mà Chúa đã từng làm cho họ. Họ đã bỏ qua không gặp gỡ Thân Vị duy nhứt là Đấng có thể cứu vớt linh hồn của họ.

Chúa Jêsus đã đến vì hạng người thể ấy. Ngài đã đến vì hạng người quá bận rộn đó, và vì quá rối reng trong chính cuộc sống của họ đến nỗi không đến với Ngài được. Ngài đã chịu chết để cứu hạng người thể ấy. Câu chuyện nói tới viên quan trẻ tuổi giàu có minh chứng sự ấy. Mác 10:17-21 thuật lại câu chuyện nói tới chàng thanh niên chạy đến với Chúa Jêsus tìm kiếm những giải đáp về mặt thuộc linh. Chúa Jêsus đã mô tả rất rõ ràng cái giá của việc bước theo Ngài và người chạy đến gặp Chúa Jêsus đã xây đi nơi khác. Ở câu 21 của câu chuyện đó, Kinh Thánh chép rằng Chúa Jêsus vốn “yêu mến người”. Ơn cứu rỗi đang sẵn có cho chàng thanh niên ấy, song chàng ta không bằng lòng trả giá. Sứ điệp dường hấp dẫn quá, còn cái giá thì không.

Mỗi lần bạn nghe một bài giảng, Đức Chúa Trời đang đi ngang qua gần bạn lắm đấy. Mỗi lần một Cơ đốc nhân mời bạn đến để bạn được cứu rỗi, Đức Chúa Trời đang đi ngang qua đấy. Mỗi lần bạn cảm thấy Ngài kéo bạn đến với Ngài, Ngài đang đi ngang qua. Đừng xem nhẹ những lần mời gọi thiên thượng nầy nhé.

Các tin tức nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn có thể gây ấn tượng cho bạn, nhưng nó sẽ chẳng cứu được bạn cho tới chừng bạn nhơn đức tin hướng tới Ngài. Sứ điệp Tin Lành nói tới sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ khiến cho bạn lấy làm lạ nơi tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho hạng tội nhân, nhưng nó không cứu được bạn cho tới chừng nào bạn chịu tin theo. Đấy là lý do tại sao Kinh Thánh chép:Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Êsai 55:6.

Vì vậy, tôi mời bạn hãy thôi đừng lấy làm lạ nơi sứ điệp nữa. Tôi mời bạn đến với Đức Chúa Jêsus Christ để được cứu hôm nay. Bạn là lý do tại sao Ngài đã đến, tại sao Ngài chịu chết, và tại sao Ngài đã sống lại. Nếu bạn chịu tiếp nhận Ngài, Ngài sẽ cứu bạn bởi ân điển của Ngài. Sự khác biệt giữa Thiên Đàng và Địa Ngục có thể là rất đơn sơ giống như sự khác biệt giữa việc có ấn tượng bởi Tin Lành và việc tin theo Tin Lành ấy.Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi Công Vụ các Sứ Đồ 16:31.

I.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ dốt nát
II.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ dửng dưng
III.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ hoài nghi

IV.  CHÚNG TA BỎI RA NGOÀI KẺ TỰ XƯNG CÔNG BÌNH
Bằng cách sử dụng cái nhãn “tự xưng công bình”, tôi đang đề cập tới các cấp lãnh đạo tôn giáo trong thời ấy, họ vốn mù loà trước sự việc Chúa Jêsus là ai. Họ vốn mù loà trước sự thực, là họ đã thất bại không nhìn thấy việc ấy khi họ đã nom thấy việc ấy bằng chính con mắt của mình.

Thí dụ, lấy một rabi tại thành Bếtlêhem, là người đã làm phép cắt bì cho Chúa Jêsus khi Ngài được 8 ngày tuổi, Luca 2:21. Nhân vật tôn giáo nầy đã đặt tay mình lên Đấng Christ, Đấng Mêsi của người Do thái và ông ta đã thất bại không công nhận Ngài. Cũng hãy xem các “thầy tế lễ cả và thầy thông giáo” mà Vua Hêrốt đã cho triệu tập ở Mathiơ 2. Khi mấy thầy bác sĩ đến tại thành Jerusalem, khi đi theo một ngôi sao mà họ nói đã dẫn đường cho họ đến tại chỗ họ sẽ tìm thấy “vua của dân Giuđa”, Hêrốt đã cho đòi các cấp lãnh đạo tôn giáo lại rồi hỏi họ nơi “Đấng Christ sẽ ra đời”, Mathiơ 2:4-6. Họ đã trưng dẫn từ Michê 5:1 rồi nói rằng Đấng Mêsi sẽ chào đời tại thành Bếtlêhem.

Mấy người nầy đã lấy làm lạ! Họ có trong tay và trong trí chính Lời của Đức Chúa Trời. Họ có ở trước mặt họ là một nhóm người từ một chốn xa xăm, họ đã đi hàng trăm dặm theo một ngôi sao mà họ nói đã dẫn đường họ đến nơi chào đời của Đấng Mêsi người Do thái. Đồng thời, một ngôi sao cũng là một phần trong lời tiên tri của người Do thái, Dân số ký 24:17. Tuy nhiên, mấy người nầy đã không bận rộn với tôn giáo của họ đến nỗi họ không đi 5 dặm từ thành Jerusalem đến thành Bếtlêhem để xem coi không biết Đấng Mêsi có thật hay không!?!. Họ lấy làm thoả mãn với tôn giáo của họ và ở chỗ họ tin họ đang đứng với Đức Chúa Trời. Trong lý trí của họ, họ đã đạt tới đỉnh cao thành công thuộc linh và họ chẳng cần biết điều chi khác nữa. Đối với tôi, dường như là họ đang phát biểu: “Nếu đây là Đấng Mêsi, hãy để Ngài đến cùng chúng ta!” Nhiều năm sau đó, Ngài đã đến với họ. Khi Ngài đến, họ cũng đã từ chối không chịu tin theo Ngài.

Các cấp lãnh đạo tôn giáo người Do thái tự xưng công bình nầy đúng là một phần trong truyện tích Giáng Sinh y như mấy gã chăn chiên, các thiên sứ và mấy thầy bác sĩ. Họ nhắc cho chúng ta nhớ có nhiều người trong thế giới của chúng ta, họ có: “…bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đóII Timôthê 3:5. Họ nhắc cho chúng ta nhớ đến nhiều người đến với các nhà thờ; trưng dẫn những lời cầu nguyện của chúng ta; đã bước qua nước của phép báptêm, tuy nhiên lại chẳng có mối quan hệ làm thay đổi đời sống, chìm đắm trong tội lỗi, thay đổi đời đời với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus đã chịu chết cho hạng người thể ấy! Ngài đã chịu chết vì hạng người tôn giáo tự xưng công bình, họ tưởng họ sống tốt đủ bằng sức riêng của họ. Ngài đã chịu chết để giải cứu kẻ bị dối gạt ra khỏi sự dối trá của họ. Ngài đã chịu chết để buông tha cho họ được tự do khỏi bóng tối tăm và vòng nô lệ thuộc linh của họ.

Hãy xem Saulơ người Tạtsơ kìa. Ông là một con người rất tôn giáo, Philíp 3:4-6. Ông là một người Do thái rất sốt sắng, đi rất xa để bắt bớ những Cơ đốc nhân và buộc họ phải chết vì đức tin của họ đặt nơi Chúa Jêsus, Công Vụ các Sứ Đồ 8:1-3; 9:1-2. Bất chấp sự sốt sắng của ông, bất chấp sự thanh sạch tôn giáo của ông, bất chấp cơ nghiệp Do thái không vết của ông, và bất chấp ông đã tuân giữ luật pháp đến cở nào, Saulơ người Tạtsơ là một tội nhân bị hư mất đã hướng tới Địa Ngục. Ông không thể nhìn thấy việc ấy vì thái độ tự xưng công bình của ông đã làm cho ông phải mù loà trước tình trạng hư mất của ông. Khi Đức Chúa Trời mở mắt ông ra trên con đường đến thành Đamách, Công Vụ các Sứ Đồ 9:1-9, Saulơ người Tạtsơ đã sấp mình xuống trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ và đã được cứu. Đây là lời chứng của ông: Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu I Timôthê 1:12–15.

Hãy chú ý thể nào Phaolô không nhắc tới các thành tựu của ông. Hãy chú ý thể nào ông không nhắc tới những gì mà nhiều người xem là một danh sách những điều đáng khen ngợi. Phaolô đã đạt tới chỗ nhận biết mình là một tội nhân. Khi ông biết như thế, ông đã ăn năn và Đức Chúa Trời đã cứu vớt linh hồn ông.

Có nhiều người trong thế giới của chúng ta cần phải nhận biết y như thế. Có nhiều người đã tin trong lòng rằng họ đã làm hoà với Đức Chúa Trời khi họ hãy còn hư mất trong tội lỗi. Chúa Jêsus đã chịu chết để cứu hạng người tự xưng công bình ra khỏi tôn giáo của họ. không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh Tít 3:5. Ơn cứu rỗi không đến qua việc làm lành đâu, Êphêsô 2:8-9. Ơn ấy đến bởi trước tiên nhận biết rằng chẳng có điều lành nơi chúng ta, Rôma 3:10-18. Ơn ấy đến bằng cách nhận biết rằng Chúa Jêsus, trong sự chết của Ngài trên thập tự giá, đã làm hết những gì chúng ta không thể làm được. Ngài đã mở ra một con đường đến với Đức Chúa Trời cho hết thảy những ai chịu tin nơi Ngài, Rôma 10:9, 13. Khi chúng ta tin, chúng ta được cứu rỗi, Công Vụ các Sứ Đồ 16:31.

Tôi mời bạn gạt qua một bên thái độ tự xưng công bình của bạn. Bạn không tốt đủ để được lên Thiên Đàng nhờ sức riêng của bạn đâu. Bạn cần đến Chúa Jêsus. Hãy đến với Ngài và được cứu. Đấy là sứ điệp của Lễ Giáng Sinh!

I.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ dốt nát
II.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ dửng dưng
III.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ hoài nghi
IV.  Chúng ta bỏ ra ngoài kẻ tự xưng công bình

V. CHÚNG TA BỎ RA NGOÀI KẺ ÁC

Người khác nữa không bao giờ nhìn thấy bối cảnh Chúa Giáng Sinh, tuy nhiên họ thuộc về nơi đó cũng y như bao người khác là Vua Hếrốt. Cùng với Hêrốt trong bối cảnh Chúa Giáng Sinh sẽ là những tên lính, họ diễu hành vào thành Bếtlêhem rồi giết hết các con trẻ quí báu, vô tội.

•  Vua Hêrốt, cũng được biết là Hêrốt Đại đế, là một người gian ác.
•  Ông ta là kẻ có nửa dòng máu Êđôm và nửa dòng máu Do thái. Là một kẻ nửa là dân Ngoại, nửa là Do thái, người Do thái chẳng ưa thích ông ta.
•  Ông ta là một vị vua, nhưng ông ta đã ở dưới quyền điều khiển của Hoàng đế Lamã.
•  Trong một nỗ lực để lấy lòng người Do thái, và để duy trì hoà bình trong vương quốc, ông ta để ra 46 năm, và một lượng lớn tiền bạc biến Đền Thờ của người Do thái thành một chốn xinh đẹp và rực rỡ.
•  Vua Hêrốt cũng là một kẻ rất gian ác. Ông ta đã giết chết vợ con vì ông ta tưởng họ sẽ đoạt lấy quyền bính của ông ta. Khi đến lúc ông ta sẽ chết, ông ta đã ra lịnh hành quyết 70 cấp lãnh đạo tôn giáo Do thái khi ông ta chết. Ông ta đã làm thế để người ta khóc than khi ông ta qua đời.

Đây là một tên giết người, rất là gian ác, chuyên lấy cái tôi mình làm trọng mà mấy thầy bác sĩ đến gần để tìm nhân vật mà họ gọi là “Vua dân Giuđa”. Hêrốt căn dặn họ tìm ra câu trả lời và báo cho ông ta biết sau đó, Mathiơ 2:1-8. Ông ta đã đưa mấy thầy bác sĩ đến thành Bếtlêhem để tìm con trẻ nầy mà họ cho là sự ứng nghiệm lời tiên tri đời xưa. Ông ta bảo họ nhắn lại cho ông ta biết để ông ta có thể đến mà “thờ lạy” chính vị vua nầy nữa. Mọi dự tính thành thật của Hêrốt đã bị tỏ ra khi mấy thầy bác sĩ xây sang hướng khác mà đi. Trong cơn giận dữ, ông ta đã sai binh lính của mình đến thành Bếtlêhem với những lời dặn dò phải giết từng đứa trẻ từ hai tuổi sấp xuống, Mathiơ 2:16-18. Đồng thời, bối cảnh Giáng Sinh đã bao gồm luôn mấy tên lính nữa!

Đây là một người có lòng ganh tỵ về địa vị và quyền lực của mình đến nỗi ông ta bằng lòng giết con trẻ vô tội chỉ để giúp ông ta duy trì quyền lực và địa vị ấy mà thôi. Đúng là một thảm hoạ!

Tuy nhiên, thế giới của chúng ta cũng đầy dẫy với hạng người độc ác, lấy cái tôi làm trọng. Họ cần phải nhìn biết rằng Chúa Jêsus đã chịu chết để cứu vớt họ.
Ngài đã đến với thế gian nầy để sống và để chịu chết hầu cho kẻ ác có thể được giải cứu ra khỏi điều ác của họ.

•  Chúa Jêsus đã chịu chết vì hạng người giống như Vua Hếrốt và những tên lính đã tuân theo mạng lịnh của ông ta!
•  Ngài chịu chết vì những kẻ phá thai.
•  Ngài chịu chết vì những kẻ giết người hàng loạt.
•  Ngài chịu chết vì những kẻ giết người.
•  Ngài chịu chết vì những kẻ say sưa, nghiện ma túy, đồng tính, và trộm cướp.
•  Ngài chịu chết vì hạng người không có lòng thương xót, họ làm mọi sự trong quyền lực của họ để giữ những thứ mà họ đang hiện có.
•  Ngài chịu chết vì hạng người đạp lên người khác để có được những thứ họ mong muốn.
•  Ngài chịu chết vì những kẻ không quan tâm đến những cảm xúc hay nhu cần của người khác.
•  Ngài chịu chết vì hạng người có lòng thù hận mà chúng ta rùng vai với mỗi ngày.
•  Ngài chịu chết vì hạng người tội lỗi, gian ác, họ làm mọi điều họ ưa thích mà chẳng nghĩ đến ai khác cả.
•  Chúa Jêsus đã chịu chết vì hạng người như Adam Lanza, là kẻ đã bước vào ngôi trường kia ở Connecticut tuần nầy rồi giết 20 em học mẩu giáo và 6 người lớn.
•  Chúa Jêsus đã chịu chết cho các thuộc viên của Hội thánh Báptít Westboro, họ phản kháng ở các lễ tang rồi trương khẫu hiệu nói: “Đức Chúa Trời ghét lao động” và “Cảm tạ Đức Chúa Trời vì binh lính tử trận”. Họ vốn gian ác như những kẻ lấy đi mạng sống của nhiều người khác, song Chúa Jêsus đã chịu chết vì họ.
•  Ngài đã chịu chết vì những kẻ chẳng nghĩ đến ai khác trừ ra bản thân họ.
•  Ngài đã chịu chết vì những nhà chính trị, các tay chủ nhà băng, và những kẻ thuộc thị trường chứng khoán.
•  Ngài đã chịu chết vì những giáo sư, những nhà thầu xây dựng và các tài xế xe tải.
•  Ngài đã chịu chết vì các vị Mục sư, Chấp sự, và các giáo viên Lớp Trường Chúa Nhật.
•  Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu chết vì hạng tội nhân, và bao gồm từng người một đã từng hay sẽ từng sống.
•  Chúa Jêsus đã chịu chết vì bạn!

•  Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người Mác 10:45.
•  “Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh I Côrinhtô 15:3–4.
•  Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Rôma 5:6–9.

Thế giới của chúng ta đầy dẫy với hạng người gian ác, Rôma 3:23. Chúa Jêsus đã bước vào thế giới nầy để chịu chết cho hạng người gian ác! Ngài đã đến để chịu chết vì chúng ta!

Phần kết luận: Chương trình Lễ Giáng Sinh hàng năm của chúng ta là tối nay. Tôi hy vọng bạn sẽ có mặt ở đây. Là một phần trong chương trình đó, tôi mong rằng sẽ có một cảnh Chúa Giáng Sinh. Tôi dám chắc chúng ta biết rõ sẽ có bối cảnh ấy. Giờ đây, chúng ta cũng nhận biết ai sẽ không có mặt ở đó. Chúng ta sẽ kể tới những người chúng ta nghĩ đáng phải có mặt ở đó. Chúng ta sẽ kể đến những ai đến thờ lạy Chúa chúng ta khi Ngài chào đời. Chúng ta sẽ bỏ đi phần còn lại. Trong thực tế, chúng ta sẽ bỏ đi chính bản thân mình!

Nếu chúng ta có mặt ở đó trong đêm Ngài ra đời, sự thực là, chúng ta sẽ không biết đến Ngài giống như bao người khác đã không nhìn biết. Chúng ta sẽ xây lỗ tai điếc đối với sự vui mừng của mấy gã chăn chiên. Chúng ta sẽ không bước theo mấy thầy bác sĩ đến thờ lạy con trẻ. Chúng ta đã lắng nghe câu chuyện của họ, có thể, nếu chúng ta có thì giờ hay ưa thích. Chúng ta thấy có ấn tượng, thậm chí có thể lấy làm lạ nữa, nhưng chúng ta đã không đến đặng thờ lạy Ngài.

Tại sao chứ? Vì chúng ta là hạng tội nhân! Theo tự nhiên, vì chúng ta bị hư mất trong sự tối tăm và ưa mến sự tối tăm thay vì sự sáng. Nhưng, tôi vui sướng nói cho bạn biết rằng Chúa Jêsus đã chịu chết vì hạng người như chúng ta đây. Ngài chịu chết để giải cứu chúng ta ra khỏi sự tăm tối của chúng ta. Ngài chịu chết để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta.

Nếu hôm nay tôi có thể trở lại với chiếc máng cỏ, với sự nhìn biết những gì tôi đang nhận biết lúc bây giờ, tôi sẽ đến với Ngài, và tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Con Trẻ ấy rồi thờ lạy Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng, sở dĩ như thế là vì tôi đã nhận biết Ngài là ai kìa. Hãy xoay đồng hồ trở lại ba mươi năm, và nếu bạn đã gặp tôi khi đó, bạn sẽ gặp một tội nhân hư mất chẳng biết gì đến Đức Chúa Trời. Hãy đưa chàng trai trẻ ấy đến với máng cỏ, và có lẽ chàng tay ngảnh mặt đi mà chẳng chút nghĩ suy gì đến sự thờ lạy Con Trẻ đó.

Đấy là lý do tại sao tôi vui sướng khi Chúa Jêsus đã đến với thế gian nầy vì một số kẻ chăn chiên và mấy thầy bác sĩ. Tôi vui sướng khi Ngài đã đến vì hạng người giống như bạn và tôi. Ngài đã đến vì hạng người chẳng muốn làm một việc gì với Ngài cả. Ngài đã đến vì chúng ta. Ngài đã chịu chết vì chúng ta. Và Ngài sẽ cứu chúng ta nếu chúng ta chịu đến với Ngài.

Có phải bạn cần được cứu hôm nay không? Có phải bạn nhìn thấy cái tôi của mình trong đám đông luôn luôn bị bỏ ở ngoài bối cảnh Chúa Giáng Sinh không? Nếu đúng như vậy, hãy đến với Chúa Jêsus hôm nay đi. Ngài yêu thương bạn đấy. Ngài đã chịu chết để cứu bạn và Ngài sẽ cứu bạn, nếu bạn chịu đến với Ngài.

Nếu bạn nhận biết Ngài, tại sao không cảm tạ Ngài vì đã ngự đến để sau cùng bạn sẽ hiểu rõ Lễ Giáng Sinh thực sự muốn nói tới điều gì?