Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Bài 12 Luca 2:1-20: CHẲNG PHẢI SANTA CLAUS VÀO THÀNH ĐÂU


Luca 2:1-20
CHẲNG PHẢI SANTA CLAUS VÀO THÀNH ĐÂU
Phần Giới Thiệu: Minh hoạ: Du khách đến Cornwall trong Anh quốc và "John Wesley đã đi qua những nơi nầy cách đây 100 năm". Phải, Chúa Jêsus đã đi qua mọi nơi nầy cách đây 2.000 năm và thế gian không còn giống như trước đó nữa. Giờ đây, hết thảy chúng ta đều phải công nhận rằng Lễ Giáng Sinh đã bị thế giới vô tín hủy hoại và làm cho tha hoá. Dường như là Ngợi Khen đã nhường đường cho Tiệc Tùng, Đấng Cứu Thế đã nhường bước cho Ông Già Nôên, Sự Vinh Hiển bị đồi thành các Món Quà và Sấp Mình Xuống bị thay thế bằng cái Cúi Chào. Nhưng, sáng nay tôi muốn nhắc cho bạn nhớ rằng mùa Lễ Giáng Sinh còn có nhiều thứ hơn là mấy cái hộp quà, cúi chào và những sợi ruy băng kia. Lễ Giáng Sinh còn có nhiều thứ hơn là cây thông, dây kim tuyến và mấy ngọn đèn lấp lánh đó. Lễ Giáng Sinh chắc chắn còn nhiều thứ hơn cả bầy nai, mái nhà và các tiếng hô vui mừng. Tôi biết rõ lắm rằng người ta sẽ làm những gì họ đẹp lòng và họ sẽ chạy theo những truyền thống Giáng Sinh bé nhỏ của họ, nhưng tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng theo âm điệu giọng nói của tôi hôm nay, Chẳng Phải Santa Claus Vào Thành trong dịp Lễ gia đình đầu tiên đâu. Cho phép tôi làm cho bộ nhớ của bạn được tươi mới hơn về mọi điều thực sự đã xảy ra trong ngày Chúa Giáng Sinh đầu tiên đó.

I. MỘT CHIẾU CHỈ THEO Ý TRỜI (các câu 1-5)
(Xê-sa Au-gút-tơ [Caesar Augustus] đã phát ra chiếu chỉ để nhắm vào việc đóng thuế, chớ không phải là tình cớ may mắn kết quả trong việc Chúa Jêsus chào đời tại thành Bếtlêhem. Đây cũng chẳng phải là một sự bất tiện gì cho dân Do thái đâu. Thay vì thế, chính sự tể trị thiêng liêng đã khiến cho có chiếu chỉ của hoàng đế như thế nầy đây).
A. Lời hứa – Michê 5:1 – Michê đã công bố rằng Đấng Mêsi sẽ ra đời tại thành Bếtlêhem! Lời hứa nầy đã được ban ra 700 năm trước khi Đấng Christ ra đời và đã tiên đoán trước nơi chào đời của Ngài. (Minh hoạ: Nhiều người trong thời của Chúa Jêsus không hiểu – Giăng 1:46; Giăng 7:41-42).
B. Nan đề – Vị tiên tri đã nói Đấng Mêsi sẽ ra từ thành Bếtlêhem, nhưng Giôsép và Mary đã sinh sống tại thành Naxarét. Cho nên không cần phải nhập vào tâm trí của họ, ai nấy đều biết rõ rằng họ phải đến thành Bếtlêhem. (Minh hoạ: Chuyến đi thì nhọc nhằn và nguy hiểm trong thời buổi ấy. Một chuyến đi 80 dặm đường sẽ lắm cực nhọc cho một bà mẹ đang có thai). (Minh hoạ: Giôsép thuộc về nhà David, Luca 1:27, Bếtlêhem là thành David. Đức Chúa Trời đã sắp đặt hết mọi sự nầy để bảo đảm rằng Con của Ngài sẽ ra đời đúng vị trí đúng thời điểm). (Minh hoạ: Thậm chí Ngài đã sử dụng một vị hoàng đế tà giáo để thực hiện ý muốn của Ngài).
II. MỘT SỰ RA ĐỜI ĐÃ ĐƯỢC HỨA CHO (các câu 6-7)
A. Nơi ra đời của Ngài – Minh hoạ: Chiếc máng cỏ, cái máng cho súc vật ăn. Vua các vua đã chào đời trong chiếc máng cỏ! Tại sao? Hai lý do. 1.) Lý do gần gũi: Để mấy gã chăn chiên tìm được Ngài. 2.) Lý do đời đời: Để một số tội nhân có thể đồng hoá với Ngài và tiếp cận Ngài để được cứu! (Minh hoạ: Không chỗ trong quán – Nói tới phần còn lại của cuộc đời Ngài – Giăng 1:11. Nhiều người vẫn không có chổ cho Ngài trong đời sống họ hôm nay! Có phải bạn không – Giăng 1:12?)
B. Bức tranh sự ra đời của Ngài – Minh hoạ: Khăn bọc = Tả lót. Những tấm khăn bọc con trẻ nầy nói trước sự chết và sự chôn của Ngài. Tại sao Chúa Jêsus đã đến? Ngài đã đến để chịu chết thay cho bạn và tôi!
C. Mục đích sự ra đời của Ngài – (Minh hoạ: Giăng 19:37) Mục đích sự ra đời nầy là ơn cứu rỗi cho linh hồn con người. Chúa Jêsus là một con trẻ chào đời để chịu chết. (Minh hoạ: Ngài là sự trông đợi của nhân loại kể từ sự sa ngã trong Vườn Êđen – Sáng thế ký 3:15. Mỗi chiên con, cừu đực, dê đực, chim bồ câu v.v…, đã được dâng làm của lễ qua các thế đại chỉ ra sự ra đời đặc biệt nầy). (Minh hoạ: Ngài là lý do tại sao: Nôê đã đóng Chiếc Tàu, Ápraham đã dựng lên một bàn thờ, Môise dựng lên một Đền Tạm, Vua Solomon xây một Đền Thờ, Đức Chúa Trời đã dựng lên một ngọn đồi gọi là Gôgôtha!) (Minh hoạ: Ngài ngự xuống đặng làm Cứu Chúa của chúng ta – (Minh hoạ: Thái Tử Edward và sự Ngài thăm viếng một quân y viện trong Đệ I Thế Chiến, để thăm 36 binh sĩ bị thương). Đã có một múc đích rất lớn lao – ấy là BẠN!
III. MỘT BỐI CẢNH ĐẦY NĂNG QUYỀN (các câu 8-20)
(Trong Sự ra đời của Chúa Jêsus, quyền phép của Đức Chúa Trời đã ở trong cuộc diễu hành trước mắt của loài người).
A. – Quyền phép trong Ân điển của Đức Chúa Trời (các câu 8-12) Minh hoạ: Mấy gã chăn chiên đều là kẻ bị xã hội ruồng bỏ giống như là xấu xa và bẩn thĩu; bị ruồng bỏ bởi tôn giáo giống như là ô uế và không xứng cho sự thờ phượng. Tuy nhiên, Đấng Toàn Năng đã chọn họ để nghe lời công bố về sự ra đời trước tiên. (Minh hoạ: Ngài không ban cho họ một điều xì gà!) Minh hoạ: Xứng đáng dường bao, chính hạng người nầy đã dâng lên nhiều chiên con làm của lễ trong Đền Thờ là người đầu tiên gặp gỡ Chiên Con của Đức Chúa Trời. (Minh hoạ: Đức Chúa Trời đã ngự đến đó lần đầu tiên vì cớ ân điển thanh sạch – Êphêsô 2:8-9).
B. Quyền phép sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (các câu 13-14) Minh hoạ: Sự ngợi khen thanh sạch của các thiên sứ. Họ ngợi khen Ngài vì họ được dựng nên phải như thế. Chúng ta phải ngợi khen Ngài vì cớ Ngài là ai và những gì Ngài đã làm cho linh hồn chúng ta! (Minh hoạ: Các thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời nơi Sự Sáng Tạo – Gióp 38:7; khi họ thực thi công việc kỳ diệu của Ngài, họ đã ngợi khen Ngài – Khải huyền 7:11-12. Giờ đây, khi họ nhìn thấy Đức Chúa Trời bước ra khỏi ngôi rồi chào đời như con trẻ trong xác thịt loài người, bài ca của họ đạt tới những đỉnh cao mới). Nếu họ có thể ngợi khen Ngài vì những gì họ có thể trông thấy Đức Chúa Trời làm, khi ấy chúng ta phải ngợi khen Ngài vì những gì Ngài đã làm ở trong tấm lòng của chúng ta – Thi thiên 40:1-2.
C. – Quyền phép sự ban cho của Đức Chúa Trời (các câu 15-20) Minh hoạ: Mấy gã chăn chiên đã đến và thờ lạy Con Trẻ rồi được thay đổi cho đến đời đời qua sự họ gặp gỡ Chúa Jêsus. Họ đã đến vì sự tò mò rồi rời đi với sự vui mừng nơi sự vinh hiển của sự sống đời đời. Họ đã đến vì không biết họ sẽ tìm được điều gì, rồi họ rời đi làm chứng lại về Đấng đã đến tìm gặp họ. (Minh hoạ: Quyền phép của Đức Chúa Trời nơi nhiều đời sống được thay đổi là quyền phép của sự vinh hiển – II Côrinhtô 5:17!)
Phần kết luận: Bạn đang tìm kiếm điều gì trong dịp Lễ Giáng Sinh nầy? Nếu đó là một thứ vật chất nào đó mà bạn sẽ chịu chết để tìm cho gặp, thế thì có lẽ bạn sẽ thấy thất vọng thôi, cho dù bạn có nhận được điều đó đi nữa. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm Đấng Christ của Lễ Giáng Sinh, bạn sẽ không bao giờ thấy thất vọng đâu. Ngài vẫn được tìm gặp bởi những ai đang tìm kiếm Ngài, và Ngài vẫn đang thay đổi hết thảy những ai gặp được Ngài. Không, ấy chẳng phải Santa Claus là người đã đến trong thị trấn trong dịp Lễ Giáng Sinh đầu tiên ấy. Chính Chúa Jêsus! Ngài vẫn hiện diện ở đây, đang tìm kiếm người nào có chỗ cho Ngài trong đời sống của họ. (Minh hoạ: Gã chủ quán ngốc nghếch kia ơi, và ngươi có thể có chỗ của Ta!)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét